Hospitaler

Hjerneløs og hjerteløs sygehuscentralisering

SYGEHUSDEBAT:Ved budgetmødet 8. oktober 2002 vedtog Amtsrådet en sammenlægning af sygehusene i Frederikshavn, Skagen, Hjørring og Brønderslev til Sygehus Vendsyssel. Endvidere omfattende reduktioner på Dronninglund Sygehus med overflytninger til Aalborgsygehusene. Enhedslisten finder centraliseringerne dybt beklagelige, ikke mindst set i lyset af, at samtlige partier gik til valg på besvarelsen af et decentralt sygehusvæsen i amtet. Enhedslisten ønsker profitten ud af hospitaler og sundhedssystemet tilbage til befolkningen. Ud fra ikke blot vore lokalpolitiske erfaringer, men også vor generelle holdning til sundhedspolitik, vil vi argumentere for en radikal omlægning af vor sundhedstjeneste, der vægter nærhed og forebyggelse langt mere end hidtil set - og som pulveriserer det tætte parløb mellem en profitorienteret lægeverden og grænseløse industriinteresser. Vi finder, at nærhospitalet har sin umiddelbare betydning på langt de fleste felter. I virkeligheden er det kun omkring 20 procent - måske lidt flere, måske lidt færre - af behandlingerne, der kræver specialiseret behandling. Når det drejer sig om forebyggelse og genoptræning i alle afskygninger, kan denne bedst finde sted så tæt ved hjemmet, som vel muligt. Skadestuen, røngtenafdelingen, genoptræning for unge og gamle, fødeafdelingen og helt almindelige sygehusfunktioner kan prægtigt finde sted på det lokale sygehus. Telemedicinen, der bygger på interaktiv udnyttelse af informationsteknologien, er opfundet. Også superlægerne kan transporteres til nærsygehuset - om fornødent! Enhedslisten vil arbejde for en offensiv, forebyggende sundhedspolitik med udgangspunkt i nærsygehuset og sundhedsklinikken, der løbende spiller sammen med den primære sundhedstjeneste og sundhedsarbejdere på fabrikker og institutioner. Tilbage bliver de stærkt specialiserede funktioner, som ofte må finde sted på større enheder. Med lad os dog udnytte de veldokumenterede erfaringer fra Norge og England, der alle peger i samme retning: Nedlæg mamutsygehusene. De har skabt en uhyggelig ineffektivitet og ødelagt de sidste rester af et forebyggende arbejde - til stor glæde for profitinteresser. Enhedslistens holdning indebærer en ændring af lægeuddannelsen, af overenskomsterne på sundhedsområdet og i alle tilfælde på kort sigt massive investeringer i sundhedssektoren. Der er således hårdt brug for skattekronerne fra de ca. 1.200 multinationale firmaer, der omsætter for milliarder i Danmark uden at betale skat. Enhedslistens sundhedspolitik har som mål at underløbe skattestop og hjerneløse og hjerteløse centraliseringer. Nedlæggelsen af vore amter repræsenterer en alvorlig svækkelse af lokaldemokratiet. Centralisering, når den er mest hoved- og hjerteløs.