Hjerneskader

Hjerneskadecenter får en forlængelse af driftsaftale

Samme stordriftsfordele i Sindal og Skagen ved samling af genoptræningstilbud

SINDAL:Midt i debatten om hvor nordjyder med erhvervet hjerneskader fremover skal behandles og genoptrænes, er Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade (NCEH) i Sindal på vej til at få forlænget den midlertidige driftsaftale med amtet i endnu et år. Det er i hvert fald indstillingen fra forvaltningen til torsdagens møde i amtets social- og psykiatriudvalg, at driftsoverenskomsten forlænges indtil udgangen af 2004. Der er stor efterspørgsel efter tilbudet i Sindal, hvor der i øjeblikket står flere på venteliste til en af de fire nuværende døgnpladser, der er for personer over 40 år. Fremtiden Sideløbende skal udvalget drøfte den fremtidige tilrettelæggelse af genoptræningen af senhjerneskadede, og i den forbindelse er det inde i billedet at anvende sengeafsnittet på Skagen Sygehus, der bliver ledigt ved lukningen af sygehuset den 1. januar 2004. En arbejdsgruppe har i et stykke tid analyseret de alternative muligheder for samling af genoptræningstilbudene, men gruppen er endnu ikke nået til ende med dens overvejelser omkring det faglige og de økonomiske aspekter. Sindal er også inde i billedet som et samlingspunkt, idet forvaltningen på baggrund af det foreløbige udredningsarbejde i arbejdsgruppen vurderer, at de samme stordriftsfordele kan opnås begge steder. Og på det nuværende grundlag skønner forvaltningen, at stordriftsfordelene svarer til at den 10. plads kan anvendes af en borger i Nordjylland i stedet for at blive solgt til et andet amt. Til forklaring skal nævnes, at foruden de fire døgnspladser i Sindal har Behandlingscentret Østerskoven ved Hobro seks pladser for hjerneskadede under 40 år. Arbejdsgruppen har indhentet en række høringssvar hos berørte parter, og heri er der blandt andet peget på manglende mulighed for at udvide antallet af pladser ved en placering i Skagen, hvilket skulle tale til fordel for Sindal. Modsat har bestyrelsen for Østerskoven kritiseret, at arbejdsgruppen ikke har undersøgt muligheden for at et samlet hjerneskadecenter der. Der er ikke lagt op til nogen endelig politisk beslutning om hvor et eventuelt samlet hjerneskadecenter skal placeres, og social- og psykiatriudvalget vil også skæve til hvad amtets sundhedsudvalg har på sin dagsorden, nemlig et forslag om at etablere et gigt- og rygsanitorium i Skagen i den omtalte sengebygning. Der er således flere bolde i spil, der kan betyde, at NCEH får lov til at blive i Sindal og måske også kan tage skuffeplaner frem om udvidelse.