Nordjylland

HjerneSkadeCentret, Nordjyllands Amt

{ Konsulent Kirsten Kirkeby Larsson fra HjerneSkadeRådgivningen medgiver, at Jesper Munch Christensen er kommet i klemme i et til tider uigennemskueligt system. Hun oplever ofte i sit arbejde, at der er en brist i sundhedssystemet, når der gælder koordinering af hjælpen til patienterne. I det konkrete tilfælde er det hendes vurdering af patienten befinder sig i en gråzone, hvor det er uklart hvem der har ansvaret for hans videre forløb. - Der mangler helt klart et hjerneskadeteam, der kan tage hånd om det hele menneske. Et hold bestående af sagsbehandlere, terapeuter, psykologer og andre relevnte personer. - Vi oplever ofte at borgerne bliver sendt fra den ene specialiserede instans til den anden, uden at der er nogen der koordinerer indsatsen helt overordnet og det er stærkt beklageligt, siger Kirsten Kirkeby Larsson.