Hjerneskadet soldat: Giftrisiko kendt i forsvar

KØBENHAVN:Forsvaret vidste, at jorden var forurenet af metallet cadmium, der er ekstremt giftigt for mennesker. Alligevel fik soldaterne kun besked på at iføre sig gummistøvler og -handsker, da de skulle gennemrode 4000 tons forurenet slam på Farum Kaserne for at fjerne efterladt ammunition. Det siger 39-årige Jørgen Pedersen, der både har fået en hjerneskade og en alvorlig hudlidelse efter arbejdet, der blev gennemført for tre år siden. Han beskylder samtidig forsvaret for at forsøge at dække over sagen i stedet for at hjælpe de 16 medarbejdere, som blev syge efter at have arbejdet uden sikkerhedsudstyr. Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) har på vegne af sine medlemmer sendt de 16 sager til Arbejdstilsynet. Sagen er samtidig blevet en politisag hos Forsvarets Auditørkorps, der undersøger strafferetslige forhold i forsvaret. Undersøgelsen ventes afsluttet i løbet af januar. Indtil da vil Forsvarskommandoen ikke kommentere på skyldsspørgsmålet. Men forsvarets ledelse anerkender, at soldaterne er blevet syge, og at flere af dem har fået medhold af Arbejdsskadestyrelsen./ritzau/