Hjertebarn blev smertensbarn

Støtteforening løsriver sig fra Vendsyssel Kunstmuseum

HJØRRING:En æra i Hjørrings historie er ved at være forbi. Kunstforeningen, der fik stiftet et kunstmuseum i Hjørring, vil ikke længere være forbundet med museet, og måske fortsætter man sine egne udstillingsaktiviteter i helt andre lokaler end det nye kunstmuseum. Det blev resultatet af generalforsamlingen i foreningen Kunstens Venner i Vendsyssel, KViV. Et stor flertal af de fremmødte medlemmer stemte for en ændring i vedtægterne, der stryger ordene "omkring Vendsyssel Kunstmuseum", i stedet vil foreningens bestyrelse søge at bidrage til "et aktivt og inspirerende liv omkring kunsten i Vendsyssel". - Vi har erkendt, at foreningens tætte tilknytning til Vendsyssel Kunstmuseum ikke længere er så hensigtsmæssig, sagde formanden Lars Skovfoged i sin beretning. Han begrundede det med, flertallet i museets bestyrelse - hvor Lars Skovfoged selv har haft sæde sammen med Inge Leth fra foreningen - ikke har ønsket, at foreningen skal fortsætte med at arrangere Nordenfjords. Det er en årlig udstilling, som kunstforeningen i mere end 25 år har arrangeret i museets lokaler. - Det har været foreningens hjertebarn, men nu er det blevet et smertensbarn, sagde han. Lars Skovfoged havde forud for generalforsamlingen bekendtgjort, at han ønskede at gå som formand: - Mit hjerte har hele tiden banket for Nordenfjords-udstillingerne. Det har været min gulerod. Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg i mine bestræbelser på at leve op til KViV's formålsparagraf har haft mange sammenstød med museets bestyrelse og ledelse. Lars Skovfoged sagde videre i beretningen, at KVIV's bestyrelse var blevet meget overrasket, da museet i efteråret lancerede årskort med tilknyttet en række tilbud, som ligner dem, som KViV plejer at tilbyde. -Man kan sige, at vi nu skal konkurrere med museet om de samme medlemmer, men nu ikke helt på de samme betingelser som tidligere, idet museets bestyrelse har gjort det klart for os, at vi skal købe årskort til normal pris og ikke til den særlig gunstige pris, der giver luft i økonomien til vores arrangementer. Derfor skal vi finde et andet grundlag at gør noget for kunsten i Vendsyssel, lød det i formandsberetningen. - Vi vil naturligvis fortsat samarbejde med Vendsyssel Kunstmuseum, men vi kan også samarbejde med andre kulturinstitutioner, fastlog Johnny Raaschou, som er medlem af bestyrelsen. Et andet bestyrelsesmedlem, Helle Jakobsen, forklarede, at der lå mange og lange diskussioner bag forslaget om en vedtægtsændring: - Vi har haft svære overvejelser om, hvorvidt vi skulle lukke foreningen, men det er svært at forestille sig Hjørring uden en folkelig kunstforening. Inge Leth og Johnny Raaschou blev genvalgt til bestyrelsen. Inge Mailand ønskede ikke genvalg. Nye i bestyrelsen blev Anne Mette Nielsen og Berit Ryhammer. Inden fire uger skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i KViV. Her skal vedtægtsændringen endeligt vedtages.