Hjerteligt gensyn efter 40 års adskillelse

De gam­le ele­ver sam­let til grup­pe­fo­to ved ju­bi­læ­ums­fes­ten. I for­res­te ræk­ke fra ven­stre: Jens Sven­strup, Elin Dahl (Am­toft), Anne-Gre­the Quist (Studs­gård), Ben­te Sø­borg (Jus­te­sen), Han­ne Høg­feldt Sø­ren­sen, Jyt­te Chri­sten­sen (Jen­sen, Lis­beth Jen­sen (Poul­sen), In­grid Sø­ren­sen (Chri­sten­sen), læ­rer­par­ret
Bit­ten og Jør­gen Rafn.
Ba­gers­te ræk­ke fra ven­stre: Leon Schrø­der, Tor­ben Poul­sen, Karl Hal­skov, Fre­de An­der­sen, Steen Erik­sen, Ka­rin Bach (Pal­le­sen), Kris­ti­an Dal­um, Me­re­te Kra­ge­lund (Brun), Car­sten K., Asta Bech Rold (Niel­sen), Kar­sen Sven­strup og Poul Erik Sø­ren­sen. PRI­VAT­FO­TO

De gam­le ele­ver sam­let til grup­pe­fo­to ved ju­bi­læ­ums­fes­ten. I for­res­te ræk­ke fra ven­stre: Jens Sven­strup, Elin Dahl (Am­toft), Anne-Gre­the Quist (Studs­gård), Ben­te Sø­borg (Jus­te­sen), Han­ne Høg­feldt Sø­ren­sen, Jyt­te Chri­sten­sen (Jen­sen, Lis­beth Jen­sen (Poul­sen), In­grid Sø­ren­sen (Chri­sten­sen), læ­rer­par­ret Bit­ten og Jør­gen Rafn. Ba­gers­te ræk­ke fra ven­stre: Leon Schrø­der, Tor­ben Poul­sen, Karl Hal­skov, Fre­de An­der­sen, Steen Erik­sen, Ka­rin Bach (Pal­le­sen), Kris­ti­an Dal­um, Me­re­te Kra­ge­lund (Brun), Car­sten K., Asta Bech Rold (Niel­sen), Kar­sen Sven­strup og Poul Erik Sø­ren­sen. PRI­VAT­FO­TO

HAVERSLEV:Gensynsglæden var stor, da eleverne i 7. klasse fra Haverslev Skole anno 1966 holdt 40 års jubilæumsfest. Sidste gang klassens elever mødtes var for 15 år siden til 25 års jubilæet. Allerede fra første minut gik snakken livligt til jubilæumsfesten, noget der har været meget kendetegnede i mange år for klassens omkring 30 elever. Første del af sammenkomsten blev afviklet på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole. Her gav forstander Karl Halskov en kort orientering om efterskolens historie og virke efterfulgt af en rundvisning på skolen. Efterskolen var oprindeligt ramme for jubilæumselevernes skolegang og det glædede dem som ”gamle elever” at se, at den gamle skole stadig lever. Fra 1959- 1966 var Haverslev skole stedet, hvor jubilarerne mødtes og fik lærdom og anden ballast fyldt på tankerne, så de som 14 årige var klar til at søge andre udfordringer. Denne funktion varetager skolen forsat, blot under andet navn og en lidt ældre elevgruppe. Efter en byvandring forbi kirken, Haversdal, den gamle håndboldbane og via stisystem endte de gamle elever ude i Haverslev Hallen, hvor 40 års jubilæumsfesten sluttede med en festmiddag.