Aarhus

Hjertespecialist fra Lendum

Henrik Kjærulf Jensen fylder torsdag 50 år.

Henrik Kjærulf Jensen fylder torsdag 50 år.

¤Henrik Kjærulf Jensen, en af landets førende speciallæger i hjertesygdomme, overlæge, dr. med., PhD, Risskov, fylder torsdag 50 år. Henrik Kjærulf Jensen blev dr. med. i 2002 med en afhandling omkring arveligt forhøjet kolesterol. Han er som overlæge en sjældenhed ved at være blandt de få på sit felt, der både er håndværker og forsker. Engagement og forskning er først og fremmest rettet mod arvelige hjertesygdomme, hvor han som formand for et udvalg under Dansk Cardiologisk Selskab har fokus på de arvelige aspekter indenfor hjertesygdomme. Det forebyggende og helbredende er her nøgleord, som han har konstant fokus på. 50 års fødselaren er kendt for at være patienternes og samarbejdets mand, også i den forstand, at han anser forskning og udvikling i behandling af hjertesygdomme, ikke mindst det forebyggende, som et nationalt anliggende baseret på et bredt samarbejde med for eksempel gode kolleger på Rigshospitalet. Henrik Kjærulf Jensen er fra Lendum, hvor hans far var cykelhandler og kirkesanger, mens hans mor åbnede garn og trikotageforretning. Det var således ikke et akademisk hjem, han voksede op i, men han ville det anderledes. Efter studentereksamen i 1980 og medicinstudier i Aarhus blev han læge i 1988 og var efterfølgende på Århus Amtssygehus, Århus Kommunehospital med en afstikker til Frederikshavn og Randers Sygehus med hurtig tilbagevenden til Aarhus, hvor han blev speciallæge i hjertesygdomme i 2001. Henrik Kjærulf Jensen har fastholdt sit fokus på de arvelige aspekter indenfor hjertesygdomme, og det har hans store faglige interesse. Han har skrevet og er medforfatter på omkring 80 artikler til danske og internationale tidsskrifter indenfor sit speciale og er klinisk lektor på Aarhus Universitet. Henrik Kjærulf Jensen gift med videncenterchef Hanne Troels Jensen, og de har børnene Kathrine og Kristian.

Forsiden