Hjørring bliver forsøgskommune

To-årigt forsøgsprojekt skal afdække årsager til nye sygdomsbilleder

HJØRRING:Det handler om at finde årsagerne til, at flere og flere danskere føler sig syge, ressourcesvage og generelt får stadig sværere ved at klare sig gennem tilværelsen uden hjælp fra det offentlige, når Hjørring Kommune sammen med en række samarbejdspartnere indleder ”Projekt Rask By”. Hjørring er udvalgt som den eneste kommune til projektet, som overvejende skal finansieres af fremmede midler - altså ikke af skatteyderne i Hjørring Kommune. Bag projektet står det private konsulentfirma Sociologisk Analyse, som i samarbejde med LO, DA, Socialchefforeningen, Københavns Universitet, Aarhus Kommune og altså Hjørring Kommune, som i samarbejde skal forsøge at finde en forklaring på et ændret sygdomsbillede, der i øjeblikket koster samtlige kommuner landet over millioner af kroner, som belaster de kommunale budgetter i stadig stigende grad. - Vi er nok blevet udvalgt, fordi vi har kørt et rygprojekt i samarbejde med Sygehus Vendsyssel om forebyggelse af rygskader, siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, Søren Chr. Jensen (S). Han har tidligere harcelleret mod både den nuværende og den tidligere regering, som har skåret ned på de statslige tilbagebetalinger af kommunernes udgifter på området, og han hilser undersøgelsen velkommen. - Nu får vi sat fokus på problemet, og får forhåbentlig nogle begreber sat på plads, som kan hjælpe os fremover - og som kan give en konstruktiv debat om emnet. For det kan jo være, at vi bliver nødt til at omdefinere begrebet sygdom, siger Søren Chr. Jensen. Stort apparat Finansieringen af projektet er endnu ikke helt på plads, men når det sker, kommer ”Projekt Rask By” til at omfatte kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger, virksomheder, sygemeldte borgere, sygehuset og fagbevægelsen. Selve undersøgelsen bliver inddelt i tre faser, nemlig en undersøgelsesindsats, en systemindsats og en offentlighedsindsats. Den første fase skal kortlægge de relationer, der er mellem borgere og de øvrige involverede parter - nemlig arbejdsgivere, læger, sagsbehandlere m.fl. Næste fase bliver en såkaldt systemindsats, hvor det handler om at udvikle redskaber til de førnævnte parter, mens offentlighedsinstansen handler om at få udbredt kendskabet projektet - hvilket hermed er indledt. Håber på afklaring Søren Chr. Jensen glæder sig til at projektet kommer igang. - Området koster os det hvide ud af øjnene i øjeblikket, og det ville jo være fantastisk, hvis vi enten kunne fjerne årsagen til at så mange bliver syge - eller når dertil, at vi legitimerer mere sygdom, siger han. Projektet afventer i øjeblikket på svar om økonomisk støtte fra Beskæftigelsesministeriet.