Ungdomsuddannelser

Hjørring bryder den sociale arv

Hjørring bedst i Nordjylland til at få unge fra ufaglærte hjem over i en ungdomsuddannelse.

Hjørring Kommune ser nu resultaterne af en mangeårig bevidst strategi med at få unge i uddannelse. Kommunen er nemlig bedst i Nordjylland til at bryde den sociale arv på uddannelseområdet. Hele 71 procent af kommunens 25-29 årige fra ufaglærte hjem er i en ungdomsuddannelse. Det fremgår af en undersøgelse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Dermed har man brudt den kedelige sociale arv med, at alt for få børn fra ufaglærte hjem får en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne bliver stadig vigtigere, fordi der bliver stadig færre ufaglærte job. I Hjørring Kommune har man lavet en samlet indsats og etableret et ungesekretariat på Hjørring Jobcenter med deltagelse af både socialrådgivere, uddannelsesvejledere og jobkonsulenter.