Hjørring-firma bag regnvandsrenser

HJØRRING:Hjørring-firmaet Expo-Net Danmark A/S på Georg Jensens Vej har opfundet et specielt produkt kaldet Bio-Blok, der skulle være ideelt til rensning af regnvand. Ved en relativ enkel metode sørger Bio-Blok for, at regnvand f.eks. fra parcelhustaget bliver ført tilbage i et naturligt kredsløb istedet for at blive ledet ud i vandløb, søer eller havet. Og samtidig reducerer produktet belastningen af kloaksystemer og renseanlæg. Princippet kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR), der i al sin enkelhed består i, at regnvand fra et bebygget område ledes til en såkaldt faskine, der kan rumme nedbørsmængderne og løbende afgive dem igen til nedsivning i grundvandet. Ifølge Expo-Net kan enhver husejer uden specialværktøj lave sin egen miljøvenlige faskine til f.eks. afledning af regnvand fra husets tag. Bio-Blok, der er lavet i uforgængeligt og miljøvenligt polyethylen, kan rumme store mængder vand og samtidig afgive vandet gradvist igen. Og så har det ikke mindst en naturlig renseeffekt på det afledte regnvand, da Bio-Blok oprindeligt er opfundet til netop rensning af spildevand i rensningsanlæg. Elementerne består af netrør med en stor samlet overflade, der giver gode levevilkår for mikroorganismer. Disse organismer nedbryder den organiske forurening i det tilledte overfladevand og forbedrer derved kvaliteten af vandet, inden det ledes videre ned til grundvandet. Ideen med Bio-Blok og den lokale afledning af regnvand har ikke kun et miljømæssigt aspekt. Der kan nemlig også være penge at spare for grundejerne. Nye regler fra Miljø- og Energiministeriet giver nu mulighed for, at landets kommuner kan lade grundejerne slippe med et lavere kloakbidrag, hvis de selv sørger for afledning af regnvandet.