Militær

Hjørring Kasernefik en fane

Helt fra morgenstunden torsdag var der tegn på, at noget usædvanligt skulle ske på Hjørring Kaserne.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Direktøren i FBE, Jørgen Steen Knudsen (t.v.) modtog fanen af kommende forsvarschef Tim Sloth Jørgensen.

Her har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste sit hovedsæde, og beboerne i parcelhusene på Arsenalvej kunne tydeligt høre, at det ikke var en almindelig dag. Søværnets Tambourkorps varmede op på parkeringspladsen, ligesom Gardehusarerne adstadigt red forbi med gang i stortrommerne i takt med at indbudte gæster fra nær og fjern strømmede til kasernen. Anledningen var, at FBE skulle have overrakt en embedsfane - et symbol på enheden i forsvaret og en markering af, at omstruktureringerne i forsvaret efter er ved at være på plads efter forsvarsforliget, der trådte i kraft 1. januar 2007. - Embedsfanen er kronen på værket - en markering af, at vi efter halvandet års hårdt arbejde er ved at være på plads - det er en stor dag, sagde direktøren for FBE, Jørgen Steen Knudsen. Den kvindelige vinkel Den nye embedsfane, som fremover skal vises frem ved særlige lejligheder, blev overrakt Jørgen Steen Knudsen af den kommende forsvarschef, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen under en timelang parade. De godt 200 ansatte i FBE i Hjørring overværede begivenheden i et stort telt, hvor alskens lækre retter ventede på at de officielle taler blev færdige. - Skal vi ikke snart spise, hviskede en sulten kvindelig medarbejder med et skævt blik til de velafrettede borde. - Du ved da godt, at en parade først er færdig, når man har ondt i ryggen og fødderne, lød svaret til den sultne kollega. En anden kvindelig ansat frøs bravt i teltet og spurgte en officer, om en sådan ikke skulle være en gentleman og overlade overdelen af uniformen til en værdigt trængende - men det mente officeren nu ikke. Og da den nye embedsfane blev åbenbaret de ansatte, var endnu en kvindelig ansat hurtig på aftrækkeren. - Den skulle da have været strøget - den krøller jo, var dommen over den ellers flotte fane, som ganske rigtigt var lidt krøllet. I hvert fald indtil vinden havde rusket lidt i silken. Senere på dagen viste gardehusarerne prøver på deres kunnen - med både heste og sværd.