Lokalpolitik

Hjørring med på nationalpark

Skagen Odde kan blive naturpark.

Hjørrings politikere deltager gerne i det store nationalparkprojekt Skagen Odde.

Hjørrings politikere deltager gerne i det store nationalparkprojekt Skagen Odde.

Initiativgruppen for etablering af Nationalpark Skagen Odde har holdt møde med Hjørrings borgmeste Finn Olesen (S) og udvalgsformand Per Harfeld (V). På mødet forelagde gruppen sine planer om en nationalpark. Størstedelen af nationalparken kommer til at ligge i Fredeirkshavn Kommune, men en mindre af af Skagen Odde ligger i Hjørring Kommune omkring Tversted. Begge politikere udtrykte en positiv holdning over for forslaget, oplyser initiativgruppens formand, Thomas Elgaard Jensen. Forslaget vil komme med på det næste møde i Hjørrings plan- og miljøudvalg. I Fredeirkshavn Kommune har plan- og miljøudvalget allerede givet principiel tilslutning til at arbejde hen mod at realisere intiativgruppens forslag.