Hjørring nødt til at rense vandet

Kommunen søger amtet om at måtte rense forurenet drikkevand fra Bagterp Vandværk

Forurening 4. september 2002 08:00

HJØRRING: Hjørring Kommune pumper i dag rent drikkevand op fra ni boringer i Bagterp Vandværk, men kommunen søger nu amtet om tilladelse til at rense vandet fra en række af vandværkets forurenede boringer for at have tilstrækkeligt med rent drikkevand i fremtiden. Udvalget for teknik og miljø har på mødet i dag besluttet at sende ansøgningen afsted. Hvis amtet siger ja, skal der næste år installeres aktivt kulfilter på Bagterp Vandværk. Det vil koste 5,5 mio. kr., som forbrugerne skal betale. Kubikmeterprisen vil sandsynligvis stige med 50 øre. Baggrunden for ansøgningen til amtet er dels, at det kniber med at kunne pumpe tilstrækkeligt med rent vand op i perioder med spidsbelastning, og dels, at forureningen af Bagterps vandboringer skrider frem med større hast end forudset. Kun ni af vandværkets 24 boringer er forureningsfrie i dag. De ni bruges som sagt til at forsyne en stor del af borgerne med rent vand, mens 12 boringer er taget ud af drift på grund af pesticidforurening. - Vi vil gerne være sikre på, at vi har nok drikkevand. Forurening kan ramme de ni boringer, som vi bruger i dag. Det ville give os et problem med at skaffe vand, hvis vi måtte tage bare én af de ni boringer ud. Derfor søger vi om at måtte rense vandet i nogle af de pesticidforurenede afværgeboringer, som i dag pumpes ud i et vandløb. Hvis vi renser med aktivt kul, forsvinder pesticiderne fuldstændigt, og så kan vandet bruges som drikkevand, siger forsyningschef Jon Lemming. Forbrugerne vil ikke kunne smage, at vandet er renset med aktivt kul, der i øvrigt er en hel naturlig proces. Vandet vil se ud og smage præcist som rent grundvand. Der pumpes årligt 1,7 mio. kubikmeter vand fra Bagterp Vandværk og cirka 1 mio. kubikmeter fra Bredkær. Politisk ko-vending Vand renses mange steder i England og Holland med aktivt kul, men i Danmark er det en politisk kovending med rensning af drikkevand, idet man har været vant til, at drikkevandet kan pumpes op direkte fra undergrunden. - Som politikere er vi nødt til at sikre forsyningssikkerheden af rent vand til borgerne. Det kan vi gøre ved at rense med aktivt kul, mens vi samtidig leder efter nye vandindvindingsområder. Jeg havde ikke troet, at det lå lige om hjørnet, at vi skulle til at rense med aktivt kul, men vi er nødt til det, selvom jeg egentlig er modstander af at rense drikkevand, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). Der renses med aktivt kul andre steder i landet. Odense Kommune har netop søgt om at måtte gå igang. - Problemet er stigende over hele landet. Det er ikke bare et Hjørringproblem, siger Ole Ørnbøl (S). Hvis Grundvandsrådet og amtets udvalg for teknik og miljø siger nej til Hjørrings ansøgning, må Hjørring Kommune finde nye vandboringer i en gal hast.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...