Hjørring

Hjørring på vej til en samlet handelsstandsforening

Stadig flere gadeforeninger lægges sammen udfra en målsætning om et stærkere handelsliv

HJØRRING:Da to af Hjørring gadeforeninger under handelsstandsforeningen, nemlig City og På Strøget, sidste år holdt generalforsamling, kunne medlemmerne glæde sig over, at de to foreninger slog sig sammen - under det nye navn Cityforeningen. I aftes holdt den nye Cityforening generalforsamling, hvor der atter var noget at glæde sig over - nemlig at City Øst, som består at butikkerne omkring Frederikshavnsvej, havde opløst sig selv, og var indgået i Cityforeningen. Tilbage står butikkerne i Stokbrogade, Jernbanegade og P. Nørkjærs Plads, som ikke er medlem af Cityforeningen - hvilket den stadig større Cityforening dog har tænkt sig at forsøge at ændre. - Vi vil nedsætte et udvalg, som skal arbejde med at få endnu flere butikker med i vores forening, siger Morten Kjær, der er næstformand i Cityforeningen - og varehuschef i Føtex. Han ser ingen mening i forskellige gadeforeninger under handelsstandsforeningen i Hjørring udfra en holdning om, at jo flere butikker, der står sammen, desto mere slagkraftig bliver den markedsføring, der kan gennemføres. - Det er klart, at en komprimeret forening vil få langt større gennemslagskraft udadtil, og det er vejen frem for handelslivet i Hjørring, siger han. Desuden vil Morten Kjær gerne på sigt have Hjørring Handelsstandsforening og Cityforeningen til at smelte sammen til een forening . - Der er udarbejdet et udkast til hvordan man kan sammenlægge de to foreninger, men selv om det vil være det eneste rigtige, bliver det ikke i indeværende år, siger han. Formanden for handelsstandsforeningen, Gurli Dahl fra Guldsmeden Guldgårde, er helt enig i den betragtning. - Det er fint, at vi arbejder os frem mod, at der kun bliver en handelsstandsforening, som dækker det hele, men det kræver mere arbejde, end de fleste umiddelbart tror, siger hun og henviser til de mange politiske overvejelser omkring det kommende butikscenter på Møller Lee-grunden, til tankerne om at omdanne en del af Østergade til gågade og i øvrigt de andre udviklingsplaner af Hjørring, hvor handelslivet særdeles gerne vil høres og have indflydelse. - Vi skal have helt styr på de nye strukturer, før vi slår tingene sammen - og så er det jo i sidste instans medlemmerne, der bestemmer, om det er den vej, vi skal gå, siger hun.