Hjørring sætter fokus på fravær

Kommunens ansatte er ti gange så meget væk som Blækspruttens

HJØRRING:Da sygeplejerske Vibeke Haaning for ti år siden stiftede sit hjermmeservicefirma satte hun sig for, at hun ikke ville have sygefravær. - Jeg ville i hvert fald gøre, hvad jeg kunne for at holde det nede ved hele tiden ved at sætte fokus på det, siger hun. Og man må sige, at hun har haft held med den idé, for i Blæksprutten er sygefraværsprocenten på 0,6 pct. Til sammenligning ligger sygefraværet på ældre- og handicapområdet i Hjørring Kommune på ti gange så meget, nemlig op til 9,72 pct. For den største gruppes vedkommende, nemlig på plejehjemmene, lå fraværet i 2001 på 5,28 pct. Det får nu socialforvaltningen til at søsætte projekt ”Tilstedeværelse”. Her vil forvaltningen i samarbejde med BST kortlægge sygefraværet og udarbejde forslag til at nedbringe det. - Det er helt korrekt, at vi tilsyneladende har en større sygdomsfrekvens i vores ældresektor end i private virksomheder. Det er bestemt ikke, fordi jeg tror, at der er mere pjækkeri i den offentlige sektor, for jeg har som udgangspunkt fuld tillid til vores personale. En mulig forklaring på forskellen i fraværsprocenten er, at vi har en væsentlig anderledes personalepolitik vedrørende langtidssygdom og livstruende sygdom. Vi afskediger normalt aldrig mennesker, der ligger ned i forvejen. Det er ikke mit indtryk, at der tages sådanne hensyn i den private sektor, og kommunen har ingen planer om at ændre den vedtagne personalepolitik, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Helmuth Zickert (S), som også gætter på, at lange arbejdsperioder kan forklare det høje sygefravær: - Hvis der arbejdes syv dage i træk, er jeg overbevist om, at der i hvert fald på sjette og syvende dagen vil være langt større risiko for arbejdsskader, mindre uheld og almindelig udbrændthed. Formanden for FOA, Hjørring, Ina Jensen, mener: - Når sygefraværet i kommunen er højt, så hænger det sammen med, at der er mange, der bliver skadede. Der er altid omstruktureringer og besparelser, og kommunen har ofte haft de samme ansat i både 25 og 30 år, så derfor har de slidt i mange år. Til sammenligning havde Holstebro Kommunes helseafdeling et fravær på 4,58 pct. Kommunerens Landsforening oplyser, at ikke ret mange kommuner opgør sygefraværet, men at flere og flere begynder at sætte fokus på det.