Hjørring skærer i hjemmehjælpen

Kommunalt udvalg griber ind for at undgå stor budgetoverskridelse.

Der skal spares på ældreområdet i Hjørring Kommue. Og det skal være lige nu. Kommunen er i fuld gang med at se på hele visitationsområdet, men allerede nu bliver sundheds-, ældre og handicapudvalget nødt til at gå ind og kigge på området. - De visiterede ydelser er steget med 10 pct., og ingen kan forklare hvorfor. Der er ikke flere borgere og ikke flere tunge borgere, så eneste mulig forklaring er, at der har sneget sig lidt ekstra på hver enkelt, siger Lill Damsgaard (S), som er formand for sæh-udvalget. Hun forklarer, at hvis ikke udviklingen bremses øjeblikkeligt, så vil udvalget have en budgetoverskridelse på 20 mio. kr. inden udgangen af året. - Nu skærer vi ned ved at tage et par minutter af den visiterede ydelse. Hvis man har fået tildelt 30 minutters hjemmehjælp, så får man fremover kun 28 minutter. Vi skal simpelthen have visitationen ned på det, der er budgetteret med, siger Lilli Damsgaard. Opstramning Ud over nedskæringen i minutter, så har sæh-udvalget kigget på kvalitetsstandarden på psykisk pleje og omsorg, hvor der er behov for "en umiddelbar opstramning", som det lyder i dagsordenteksten Forvaltningen skriver videre, at der er opstået en række frivillige netværk, som på forskellig måde løser trygheds- og omsorgsopgaver for borgere uden netværk. Derfor deler forvaltningen opgaven op i tryghed og struktur. Struktur er hjælp af mere varig karakter til for eksempel demente, mens man nu siger at, borgeren kun kan få tryghedsbesøg som en overgangsydelse i maksimalt tre døgn. - Det viser sig, at der er nogen, der stadig får tryghedsbesøg, selvom det måske er tre år siden, de blev udskrevet fra sygehuset, siger Lilli Damsgaard. Anvendelsen af omsorgsbesøg i Hjørring Kommune er ikke blevet harmoniseret siden kommunesammenlægningen i 2007.