Affald

Hjørring-slam er uønsket

Frederikshavn forsøger igen at slippe for slam på markerne over vandindvindingsområderne.

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn er nu igen klar til at tage en tørn mod Hjørring Kommunes venlige slamgaver til frederikshavnske landmænd. Slam fra renseanlæg har en stor gødningsværdi, men da spildevandsslam kan indeholde stoffer, der kan være en trussel for blandt andet drikkevandsressourcerne, har Frederikshavn Kommune siden 1997 forsøgt at undgå at få slam smidt rundt på arealer inden for kommunegrænsen. Hidtil uden det store held. Og hver gang er det Hjørring Kommune, der leverer. - Vi forsøger endnu en gang at tage kontakt til Hjørring, siger Jens Hedegaard, formand for Teknisk Udvalg. - Vi synes det er besynderligt, at vi stadig i Vendsyssel skal have disse problemer. 90 procent af alt slam forarbejdes på anden vis i dag - men indtil videre kan Hjørring åbenbart ikke gøre andet end at sende det ud på landbrugsjorden. Og vi synes altså det er en rigtig dårlig ide, siger Hedegaard. Det, der virkelig irriterer er det forhold, at slammet smides ud på landbrugsarealer, der ligger i vandindvindingsområder. - Det er ikke ulovligt, for vi har nemlig ikke kunnet formå amtet til at udstede et forbud, som de ellers har gjort i Hirtshals i lignende områder, fastslår Hedegaard. Teknisk Udvalg har nu bedt forvaltningen tage kontakt til Hjørring Kommune igen for at søge at forhindre en ny leverance.