Børnepasning

Hjørring - stadig en god kommune at være barn og dagplejer i?

DAGPLEJE:Med stor glæde læste vi avisen i lørdags. Formand for børne- og undervisningsudvalget Ole Albæk åbner for en løsning på det, som også meget nødigt skulle ende i et hundeslagsmål. Dagplejere med hund og børn hos disse dagplejere kunne ellers komme til at betale en høj pris for harmoniseringen i den nye store kommune, hvis det pr. 1. april var definitivt, at dagplejebørn og hunde skulle være 100 procent adskilte. Vi føler os overbeviste om, at det aldrig har været hverken forvaltningens eller politikernes mening, at det skulle ende sådan. Vi er fire hold forældre, der har børn i samme dagpleje - et hjem, hvor en familie med hjertevarme har åbnet dørene for os, og hvor vi sætter stor pris på at aflevere vores børn hver dag. Familien har en lille, rolig hund på seks år, som den har haft, fra hunden var hvalp. Den færdes i hele huset, men hovedsageligt tilbringer den dagen i køkken- og alrum, i bryggerset, som er husets indgang, og dagplejebørnenes garderoberum, samt på værelserne hos familiens egne børn. Den er vant til at være med i haven, når dagplejebørnene leger der, og dagplejeren er godkendt til sit job i Hjørring Kommune med hunden som en del af hjemmet. På samme måde har vi, da vi svarede kommunen ja tak til pladsen, sagt ja til spørgsmålet om, hvorvidt vi var indstillede på, at der var hund i hjemmet. Derfor er vi glade for, at sagen nu tages op politisk. Vi tillader os fremføre to modeller, som kunne være bud på løsninger. Den første er, at man holder fast i de netop lancerede regler om, at børn og hunde ikke må være i de samme rum i dagplejen, MEN at der bliver en indført en overgangsordning: Ordningen kunne bestå i, at man siger ok til, at dagplejere, der har hund og har haft det i de gamle kommuner efter gamle regler, får lov at køre videre efter ”gammel model”, så længe de ”eksisterende hunde” lever. Den model er human overfor alle parter. Vi har svært ved at forestille os, hvordan man på tre måneder – og i det hele taget - vænner en voksen hund til et nyt liv i et aflukket rum eller hundegård. Vi er sikre på, at en frustreret og forvirret hund er en større trussel mod vores børn end det rolige dyr, der er resultatet af de frie forhold, som den lever under i dag. Model nummer to har Ole Albæk selv nævnt: At man laver en ordning, hvor forældre aktivt selv vælger en dagpleje med hund. Det er faktisk det, vi føler, vi har gjort, men er der brug for, at det sker mere formelt, er det naturligvis en løsning, så fremtidens børn – og Hjørring Kommune – ikke allerede nu kan se frem til en situation, hvor rekrutteringsmulighederne bliver elendige, fordi gruppen af potentielle ansøgere til dagplejejob indsnævres kraftigt. Mange dagplejefamilier, for hvem det er en livsstil at holde hund, vil helt sikkert være nødt til at overveje, om de også i fremtiden kan stille sig til rådighed, hvis betingelsen er, at de skal holde lænkehund. Vi har alle sammen respekt for dyr og deres potentielle farlighed, men vi synes, det er en stor gave for vores børn, at de har et voksent menneske ved deres side, når de lærer at omgås en hund. Vi kan se, hvilken glæde, det giver dem hver dag, og det er ikke vores små poder, der rykker en bundet hund i halen foran Føtex eller prøver at stjæle kødbenet fra en hund, når vi er på besøg hos familie og venner. Vi håber, vores bidrag kan medvirke til en god debat om problematikken på næste udvalgsmøde. (Forkortet af red.)