EMNER

Hjørring stopper med kystdrænrør

Teknisk udvalg vil afvente nye forsøg

Hjørring Kommune stopper til oktober med at anvende direktør Poul Jacobsens trykudligningsrør fra Skagen Innovations Center (SIC) som kystsikring . Det besluttede kommunens udvalg for teknik og miljø i går. Udvalget ønsker rørene fjernet og vil i fremtiden kun at benytte SICs trykudligningsrør, hvis Kystdirektoratet giver tilskud til det. Hjørring Kommune har kun råd til at bekoste de 1.250.000 kr. som den årlige kystsikring løber op i, hvis den får tilskud fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet betaler halvdelen, kommunen og amtet hver en fjerdedel. Direktør Poul Jacobsen, SIC, er målløs over udvalgets beslutning. - Mine trykudligningsrør virker jo. Det kan man se både ved Nørlev og ved Lønstrup, siger Poul Jacobsen. Udvalget vil afvente resultaterne af et fællesforsøg, som SIC og Kystdirektoratet skal iværksætte i nærmeste fremtid på opfordring fra trafikminister Flemming Hansen (K). Udvalget havde i går inviteret Poul Jacobsen til at kommentere en rapport over det tre-årige forsøg ved Nørlev vest for Hjørring. Rapporten er udarbejdet af professor Hans Burchardt fra Aalborg Universitet i samarbejde med Frede Jensen, Nordjyllands Statsskovdistrikt, Poul Jacobsen, SIC, og ingeniør Mogens Christensen, Hjørring Kommune. - Ifølge rapporten ser det ud, som om rørene virker, og den anbefaler at forsøget ved Nørlev fortsættes, men et enigt udvalgt mener altså, at Hjørring Kommune kun skal fortsætte, hvis vi får anbefaling og tilskud fra Kystdirektoratet, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). Kommunen vil dog ikke hindre sommerhusejerne ved Nørlev i at fortsætte med trykudligningsrør for egne midler, hvis de kan få en tilladelse fra Kystdirektoratet. Hjørring fortsætter kystsikring med sandfodring i samarbejde med Kystdirektoratet. Til det siger Poul Jacobsen: - Hvis Hjørring Kommune fastholder en dyr, forældet teknik, så har vi da noget at diskutere på næste møde, siger Poul Jacobsen. Han forventer et nyt møde med udvalget, SIC, og grundejerne, men udvalgsformand Ole Ørnbøl understreger, at alle parter var inviteret til mødet i går. Der bliver ikke flere møder. Udvalgets afgørelse er endelig. Den skal ikke forelægges byrådet.