Hjørring udleder næsten 24.000 tons CO2

Nu skal kommunens medarbejdere lære at optræde klimapolitisk korrekt

De fleste danskere er muligvis ret kolde overfor den globale opvarmning i disse dage, men Hjørring Kommune er nu klar til at gøre sin egen, lokale indsats for klimaet. Hjørring Kommune har for første gang udarbejdet en redegørelse for hvor meget CO2, der sendes ud i atmosfære som følge af kommunens forbrug af strøm, varme og brændstof til transport: 23.821 tons om året, hvoraf lidt over tre tons kommer fra kommunens affaldsselskaber. Fire satsninger Som klimakommune har Hjørring forpligtet sig til at nedbringe udledningen af CO2 med tre procent om året frem til 2025. Derfor indeholder CO2-regnskabet også kommunens strategi for, hvordan CO2-udslippet skal begrænses. Hjørring Kommune vil arbejde med en firstrenget strategi: - Elektronisk registrering af forbrug. - Energibesparelser gennem renovering af kommunens bygninger. - Energibesparelser gennem ændret adfærd hos kommunens medarbejdere. - Udskiftning af kommunens køretøjer til mere energirigtige køretøjer. Win-win situation Den elektroniske registrering af al forbrug gør det muligt for de ansvarlige medarbejdere at følge forbruget time for time. Dermed bliver det lettere at opdage unødigt forbrug og se effekten af energibesparende tiltag. Det burde kunne mindske CO2-udledningen med ca. 2700 ton om året frem til 2012, mener kommunen. Hjørring Kommune har allerede gennemført en række energibesparende investeringer i kommunens bygninger. I 2009 brugte kommunen 5,7 mio. kr. på ca. 90 institutioner, hvilket forventes at give en besparelse i kroner og øre på 2,9 mio. om året samt en reduceret CO2-udledning på 877 tons om året. Men der er meget mere at komme efter, og investeringer i energibesparelse tjener sig selv hjem i løbet af to år. CO2-rigtig adfærd Og så er der medarbejderne. Hjørring Kommune satser på at reducere kommunens energiforbrug med fem til ni procent ved at påvirke medarbejdernes adfærd. - Det er erfaringen fra andre kommuner, at det er et realistisk mål. Det er dog også en erfaring, at indsatsen for ændret adfærd skal være en fortløbende indsats, således at fokus opretholdes, hedder det i materialet. Medarbejderne skal gøres klimabevidste gennem kampagner og indførelse af miljøledelse på de enkelte institutioner. Teknik- og miljøudvalget har godkendt CO2-regnskabet og den tilhørende strategi for nedbringelse af CO2-udledningen. Regnskab mere omfattende CO2-regnskabet bliver i øvrigt mere omfattende i de kommende år, hvor også taxakørsel, busser og anden offentlig befordring, energiforbruget i Hjørring Vandselskab og udslippet af drivhusgasser som følge af dyrkning af kommunalt ejet jord tages med. Det har ikke i været muligt at skaffe alle de nødvendige data til det første CO2-regnskab.