Lokalpolitik

Hjørring valgte c-model til jobcenter

Byrådsflertal valgte mest ambitiøse model til fremtidig jobcenter i storkommunen

HJØRRING:Et byrådsflertal på 13 valgte på byrådsmødet onsdag aften at sige ja til den mest ambitøse model for jobcenter i den nye storkommune. Flertallet valgte at pege på det såkaldte pilot-jobcenter, der såkaldte c-model. Et pilot-jobcenter skal kunne tilbyde den bredestevifte af tilbud til arbejdsløse , og det skal styres udelukkende af kommunen. Kommunen skal altså fuldstændig overtage Arbejdsformidlingens opgaver. Kommunen fungerer ved en c-model som entreprenør for staten og får ekstra penge til opgaven via en forhøjelse af bloktilskuddet fra staten. Kun et udvalgt antal større kommuner kan komme i betragtning. Man skal søge om at blive pilot-jobcenter. Tilhængernes argumenter for et sådant center var især, at borgerne dermed fik én indgang til det offentlige system, hvis de bliver arbejdsløse. Uanset om man er kontanthjælpsmodtager eller forsikret arbejdsløs, så skal pilot-jobcentret klare opgaven med at finde nyt arbejde til folk. - Sammensmeltningen i ét center er bedst, lød anbefalingen fra arbejdsmarkedsudvalgets formand, Søren Chr. Jensen (S). Fra et mindretal på seks af byrådets medlemmer, Chr. Verner Jensen (S), Helmuth Zickert (S), Jørn E. Christiansen (SF), Hanne Jensen (S) og Bent Brown (S) lød der advarende røster. - Den nye storkommune får mange ekstraopgaver. Det er en dårlig ide at pålægge kommunen flere opgaver end højest nødvendig. Hvis vi vælger en B-model, hvor staten betaler alt, så skal de ledige gå ind ad samme dør som i et pilot-jobsenter. Desuden skal vi huske at C-modellen betales via en forhøjelse af bloktilskud. Vi ved alle, at der kan opstå situationer under budgetforhandlinger, hvor der kan opstå fare for besparelser, som vil ramme et pilot-jobcenter finansieret via bloktilskud, lød det fra tidligere SiD-formand Chr. Verner Jensen (S). Hans argumentation blev bakket op af de øvrige modstandere, der mener at statens tilskud via en forhøjelse af kommunens bloktilskud har en tendens til at blive mindre end lovet, så kommunen i sidste ende selv må punge ud. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Søren Chr. Jensen (S) deler ikke denne bekymring. - Hvis der er én ting, vi har erfaring for, så er det, at pilot-projekter er udsædvanlig godt finansierede, lød det fra Søren Chr. Jensen (S). Byrådsflertallet vedtog, at give borgmester Bent Brown mandat til at foreslå en c-model til de øvrige sammenlægningskommuner. Niss Ribergaard og Conni Billund havde sendt afbud til byrådsmødet. Hver borgmester i forhandlingsudvalget mellem de fier sammenlægningskommuner har én stemme. I tilfælde af stemmelighed mellem de fire borgmestre skal byrådenes samlede stemmetal afgøre sagen. Hirtshals har peget på en c-model, mens Sindal og Løkken-Vrå peger på en B-model.