Lokalpolitik

Hjørring vil have mere handel

Byrådet vedtog høringssvar til amtets regionplan

HJØRRING:Arealerne til dagligvarehandel på Frederikshavnsvej bør fordobles i den kommende regionplan, som amtet vedtager til efteråret. Det kan amtspolitikerne læse i det høringssvar som Hjørring byråd vedtog på seneste byrådsmøde. I høringssvaret lægger byrådet vægt på, at en af Hjørring forcer er handel. Som der blandt andet står i høringssvaret:"Byrådet ønsker derfor, at der med Regionplan 2005 kan skabes rammer for en detailhandelsudvikling i Hjørring, der kan fastholde og styrke Hjørrings position som egnshovedby indenfor detailhandlen. Denne ønskede udvikling vil komme hele Ny Hjørring Kommune til gode." Netop sidste del gav anledning til en del debat. Hjørring sender fælles høringssvar sammen me de øvrige sammenlægningskommuner, men høringssvaret om detailhandlen sender Hjørring separat, da der ikke kunne opnås enighed om det med nabokommunerne. - Jeg synes, at det er meget træls, at man ikke kunne blive enige om fælles høringssvar om handlen. Problemet er nemlig ikke konkurrencen mellem den lille købmand og Hjørrings storcentre, men om konkurrencen mellem Hjørring og Aalborg. I den forbindelse er det vigtigt også for den kommende storkommune, at Hjørring står stærkt, sagde Kurt Mikkelsen (V). Borgmester Bent Brown (S) gjorde opmærksom på, at der findes politikere i vore nabokommuner, som deler Hjørrings synspunkt på handelsområdet. Også Søren Chr. Jensen (S) og Jørn E. Christiansen (SF) udtrykte beklagelse over det manglende fælles fodslag på handelsområdet. Hjørring beder i høringssvaret også om ekstra kvadratmeter til bydelscentret i Højene. En del forudgående forhandlinger med amtets embedsmænd har banet vejen for en forståelse for Hjørrings synspunkter. Udvalgsformand Ole Ørnbøl udtrykte håb om, at amtspolitikerne vil lytte til Hjørrings anmodninger. Gudrun Laub (V) mener, at amtet skal lytte og glædede sig over, at amterne forsvinder, så man i fremtiden selv kan bestemme.