Kæmpe udvidelse på vej: - Jo større vi bliver, jo mindre lugter det

Der bliver nu lavet lokalplan for en kæmpe udvidelse af Sindal Biogas, der ønsker at behandle mere end dobbelt så meget biomasse og etablere nyskabende produktion af græsprotein

Der er fuld fokus på at reducere generne for omgivelserne, understreger direktør hos Sindal Biogas, Jesper Horne. <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>

Der er fuld fokus på at reducere generne for omgivelserne, understreger direktør hos Sindal Biogas, Jesper Horne. Foto: Kim Dahl Hansen

SINDAL:Beliggenheden blot én kilometer syd for Sindal by gør det lidt følsomt med biogasproduktion, og en fordebat om en kæmpe udvidelse af Sindal Biogas på Ugiltvej, har da også givet flere reaktioner fra borgere, der blandt andet frygter mere "lugt af råddenskab" ind over byen. 

Men direktør Jesper Horne forsikrer, at der ikke er grund til bekymring, selvom biogasanlægget får lov til at bygge 15 nye bygninger,  siloer og reaktortanke, og får grønt lys til at øge indtaget af biomasse fra de nuværende 200.000 ton til 500.000 ton.

 - Det lyder måske mærkeligt, men jo større anlægget bliver, jo mindre bliver risikoen for lugtgener, fordi vi samtidig investerer massivt i teknologi og tiltag og har fuldt fokus på at minimere generne for omgivelserne, siger Jesper Horne. 

Han henviser til, at Sindal Biogas ikke har fået én eneste klage over lugtgener, siden august sidste år, hvor en 3000 kvadratmeter stor hal med udsugningsanlæg for alvor blev taget i brug til opbevaring af biomasse som eksempelvis dybstrøelse.  

Sindal Biogas søger om massiv udvidelse på Ugiltvej. <i>Kilde: Sindal Biogas </i>

Sindal Biogas søger om massiv udvidelse på Ugiltvej. Kilde: Sindal Biogas

Fylder i landskabet 

Biogasanlægget vil med udvidelsen også fylde mere i landskabet, og nogle reaktorer vil blive op til 27 meter høje, hvor det højeste i dag er 15 meter. 

- Der er nogle punkter, hvorfra det bliver mere synligt, men vi arbejder på skovrejsning med hurtigtvoksende poppel og jordvolde omkring, fortæller Jesper Horne. 

Lokalplanen bliver også udformet sådan, at der i det nordøstlige hjørne, der er tættest på Sindal, kun kan etableres bygninger med en begrænset højde, og som vil blive dækket af den beplantning, der laves rundt om virksomheden. 

Visualisering af en kommende udvidelse med nye store reaktortanke midt i billedet. Anlægget ses her fra Uggerby Å nord for Sindal Biogas. <i>Kilde: Sindal Biogas </i>

Visualisering af en kommende udvidelse med nye store reaktortanke midt i billedet. Anlægget ses her fra Uggerby Å nord for Sindal Biogas. Kilde: Sindal Biogas

100 flere transporter i døgnet

Ifølge den tilhørende miljøkonsekvensrapport vil udvidelsen betyde, at antallet af daglige kørsler med lastbiler til og fra virksomheden øges med 108 fra 126 til 234. Det er et såkaldt worst case scenarie, hvor der ikke er indregnet, at en del af gyllen til biogasanlægget pumpes i en rørledning.

Kommunens forvaltning vurderer ikke, at det overordnet vil skabe problemer med trafikafviklingen på Ugiltvej, dog kan det skabe øget utryghed for cyklister. Der kører i alt cirka 1659 motorkøretøjer på Ugiltvej i døgnet.

- Vi gør alt for at begrænse trafikken gennem Sindal, påpeger Jesper Horne.    

Den store udvidelse, hvor mængden af biomasse bliver mere end fordoblet, vil dog kun betyde, at mængden af produceret biogas øges en halv gang fra cirka 20 millioner kubikmeter til 30. mio. kubikmeter gas om året. 

- Vi skal bruge mere biomasse som for eksempel strøelse og gylle, som er mindre intensivt og mindre energiafgrøder som majs til biogasproduktion, fortæller Jesper Horne. 

Loftet for at bruge  energiafgrøder til biogasproduktion er netop sat ned fra 12 til 8 procent. 

Det er også planen, at den CO2, der udskilles ved biogasproduktionen med tiden skal opsamles, renses og gøres flydende, så den kan lagres. 

 <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>

Foto: Kim Dahl Hansen

Græsprotein til foder

Udover udvidelsen af biogasproduktionen, er der planer om et nyt anlæg til produktion af græsprotein. Det betyder, at der høstes græs på store arealer fem gange om året. Græsset bliver neddelt og presset, og saften bruges til produktion af proteinholdigt dyrefoder, mens græspulpen anvendes i biogasanlægget. Det betyder mindre import af sojaprotein fra for eksempel Sydamerika. 

Beregninger viser, at udvidelsen af Sindal Biogas umiddelbart kan reducere kommunens CO2-udledning med 61.000 tons om året. Det svarer til cirka 8 procent af kommunens samlede udledning. 

Når kommunen har lavet en ny lokalplan for udvidelsen, kommer der en ny offentlig høring, inden politikerne træffer en endelig beslutning. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.