Milliard-investering i Hirtshals Havn: Her er planen

Hirtshals Havn løfter nu sløret for de konkrete planer

Hirtshals Havn kommer til at imødegå en stor udvikling i de kommende år. PR-foto: Hirtshals Havn

Hirtshals Havn kommer til at imødegå en stor udvikling i de kommende år. PR-foto: Hirtshals Havn

HIRTSHALS:En havneudvidelse til op mod en milliard kroner. Det er den ambitiøse plan, som Hirtshals Havn er på vej med.

I slutningen af april blev planerne præsenteret for byrådet i Hjørring Kommune på et temamøde - og tirsdag morgen har havnen så udsendt en pressemeddelelse, hvor de fortæller offentligheden lidt mere om deres tanker.

Forbedrede faciliteter

I pressemeddelelsen skriver havnen blandt andet:

"De senere års udvikling inden for godstransporten forventes at accelerere yderligere i de kommende år som følge af de miljø- og trængselsmæssige fordele, som transport via sø bidrager med. For at imødekomme denne udvikling vil faciliteterne på Hirtshals Havn blive udvidet med en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som skal forbedre besejlingsforholdene markant. Dette vil gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe og i hårdere vejr end i dag. Desuden vil det blive nemmere for skibe at manøvrere i havnen, samtidig med at deres laste- og lossemuligheder vil blive forbedret med yderligere kajmeter og ro/ro-lejer. Endeligt indebærer udvidelsen etableringen af opmarch- og erhvervsarealer".

De forbedrede forhold vil blandt andet imødekomme to af havnens store kunder - færgeselskaberne Color Line og Fjordline.

I pressemeddelelsen siger bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen:

- De forbedrede faciliteter på havnen skal skabe grundlag for, at transportsektoren kan lave transportløsninger, der er klimamæssigt mere fornuftige og økonomisk stærkere end de løsninger, vi ser i dag. Dette giver rederierne, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheder, når der i fremtiden skal planlægges logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa.

Foreløbigt udkast til den kommende havneudvidelse, som forventes at stå færdig i 2025-26. Placering og antal af vind-møller er endnu ikke fastlagt.

Foreløbigt udkast til den kommende havneudvidelse, som forventes at stå færdig i 2025-26. Placering og antal af vind-møller er endnu ikke fastlagt.

Hirtshals Havn er en del af EU’s prioriterede transportnetværk TEN-T, og udviklingen af Hirtshals Havn vil ifølge pressemeddelelsen sikre en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet på det nordeuropæiske sø-, vej- og banenet. Etableringen af forbedrede og kombinerede transportløsninger er et af de helt konkrete mål, som Hirtshals Havn arbejder hen imod for at bidrage til at opgradere transportindustrien og gøre godstransporten mere bæredygtig.

Plads til offentligheden

Som et ekstra aspekt i de nye og forbedrede havnefaciliteter ønsker Hirtshals Havn også at indtænke offentligheden, herunder både lokalbefolkningen i Hirtshals og i Hjørring Kommune, turister og andre besøgende. Hirtshals Havn arbejder i øjeblikket på nogle specifikke tiltag, så som udsigtsplatforme, opholds- og lystfiskepladser, samt muligheden for at bevæge sig rundt på de nye arealer enten i bil eller til fods.

Et grønt udviklingsselskab

Havnens fysiske beliggenhed, den eksisterende infrastruktur samt planerne om en opgradering af havnens faciliteter åbner samtidig muligheden for, at Hirtshals Havn kan gøre sin entre på markedet for grønne havne. I pressemeddelelsen lyder det, at man i forbindelse med opgraderingen af Hirtshals Havn vil igangsætte en udviklingsproces, som skal tiltrække virksomheder og investeringer med fokus på grøn omstilling til havnen. Samtidig skal rammebetingelserne for havnens eksisterende virksomheder optimeres, lyder det.

Som en del af den grønne udvikling bliver der oprettet et selvstændigt udviklingsselskab, som har til formål at forestå udviklingen af de dele af havnen, som ikke knytter sig direkte til den almindelige havnedrift. Hirtshals Havn har i den forbindelse ansat Steen Harding Hintze som direktør. Ansættelsen gav som mange nok vil huske en del ballade med Hanstholm Havn, hvorfra han kom.

Steen Harding Hintze medbringer ifølge bestyrelsen for Hirtshals Havn en stor viden inden for det grønne område fra sin tidligere stilling ved energiparken GreenLab Skive, som han var med til at bygge op.

- Vi vil gøre havneområdet til et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi ved at lave en sektorkobling mellem blandt andet fjernvarme, grøn strøm og flydende biogas (LBG). Eksempelvis har flere virksomheder på havnen en stor mængde overskudsvarme, som i dag går tabt. Det vil i fremtiden kunne anvendes i en energisymbiose af andre virksomheder eller fjernvarmen, fortæller Steen Harding Hintze, fremtidig direktør for Hirtshals Havns nye udviklings-selskab i pressemeddelelsen.

Hirtshals Havn som knudepunkt for produktion og forbrug af vedvarende energi.

Hirtshals Havn som knudepunkt for produktion og forbrug af vedvarende energi.

Flere møller på vej

Yderligere skal Hirtshals Havn kunne understøtte udviklingen af forskellige fremdriftsformer, herunder blandt andet grønt produceret strøm til eksempelvis fremstilling af brint, ammoniak og andre grønne brændstoffer. Kravet om større produktion og udnyttelse af strøm på Hirtshals Havn betyder, at yderligere et antal møller skal opstilles på havnen, foruden de eksisterende møller. Erfaringer fra tidligere viser desuden, at møllerne kan være en økonomisk gevinst og bidrage til finansieringen af de nye havnefaciliteter.

- Det nye udviklingsselskab skal desuden skabe et viden- og kompetencecenter for havnene i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen. Dette skal gøres ved at samle havnens virksomheder, offentlige myndigheder, vidensinstitutioner, private investorer og forsyningssektoren til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og løsninger, uddyber Steen Harding Hintze.

Det videre forløb

I forhold til udviklingsselskabet arbejder Hirtshals Havn i øjeblikket på at få de formelle rammer omkring selskabet på plads, og forventer at stifte selskabet i løbet af sommeren. Herefter kan arbejdet med at styrke de grønne perspektiver på Hirtshals Havn for alvor påbegyndes.

Næste skridt i arbejdet omkring havneudvidelsen er planprocessen og myndighedsgodkendelse. Hirtshals Havn forventer, at de nye faciliteter kan tages i brug i løbet af 2025-2026.

- Vi har allerede gennemført indledende analyser og forstudier, og der er opstillet en businesscase som vi har tillid til, og hvor forudsætningerne er blevet stresstestet af flere omgange. Derfor mener vi, at vi har et godt og solidt fundament at arbejde videre ud fra, afslutter Laden-Andersen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.