EMNER

Hjørringfirma tabte sag om badeværelser

VIBORG:Design-virksomheden Handi Design ApS., Hjørring havde ikke heldet med sig i Vestre Landsret i Viborg, hvor firmaet ville forsvare sine rettigheder til et nyt og fleksibelt badeværelsessystem, der var blevet brugt til renovering af mere end 300 badeværelser i et alment boligselskab i Viborg. Handi Design tabte sagen og skal nu betale 64.000 kroner i sagsomkostninger til modparten. I 2003 skulle Boligselskabet Viborg renovere en stor afdeling, og boligselskabet hyrede ingeniørfirmaet Cowi A/S til at stå for planlægningen. Da Handi Design havde udviklet en smart, fleksibel og billig løsning til at samle alle de tekniske installationer bag en væg, blev Handi Design hyret af Cowi til at lave en prototype til Viborg-projektet. Derefter blev hele renoveringen udbudt i licitation, og et lokalt VVS-firma vandt. De benyttede Cowis tegninger og projektmateriale, men måtte ændre en del på selve den tekniske løsning. Handi Design mente, at det havde krav på et honorar, da det var deres design, der blev benyttet, og man mente at VVS-firmaet havde overtrådt ophavsretsloven. En synsmand er enig med Hjørring-firmaet om, at det har ophavsretten til det fleksible badeværelse, og det er landsretten forsåvidt også enig i. Men, siger landsretten, Handi Design vidste, at deres tegninger skulle indgå som en del af den samlede løsning, som Cowi udarbejdede, og at Handi Design derfor kun ville blive nævnt som en kvalitetsreference i materialet. Ved at overgive tegninger til Cowi har Handi Design dermed mistet ophavsretten. Derfor frifindes Viborg Rørteknik for kravet, og Handi Design skal i stedet betale sagens omkostninger med 63.480 kroner.