EMNER

Hjørrings helt eget verdenskort

Hvordan udnytter man bedst muligt den viden som kommunens borgere med oprindelse i andre lande har om deres oprindelsesland?

Sacir Camo, cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet, vil hjælpe Hjørring med at udnytte den viden, som kommunens borgere med udenlandsk baggrund ligger inde med. Foto: Kurt Bering

Sacir Camo, cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet, vil hjælpe Hjørring med at udnytte den viden, som kommunens borgere med udenlandsk baggrund ligger inde med. Foto: Kurt Bering

Det gør man da ved at lave Hjørrings eget verdenskort på internettet, lyder et forslag. Forslagsstilleren er Sacir Camo fra Hjørring. Han er oprindeligt fra Bosnien og medlem af kommunens integrationsråd. Sacir Camo har taget en statskundskabsuddannelse fra Aalborg Universitet og er cand.scient.adm. Han har dermed et godt blik for de samfundsmæssige fordele ved at dele ud af borgernes viden. Ideen er, at alle danskere med udenlandsk oprindelse i kommunen plottes ind på et verdenskort på internettet. Hvis erhvervslivet eller andre ønsker oplysninger om det pågældende land eller ønsker kontakter, så kan man bare "klikke" på landet. I Bosniens tilfælde vil Sacir Camos navn dukke op med et billede af Sacir med telefon og e-mail adresse. Der kan også stå nogle oplysninger om, hvad personen ved om sit oprindelsesland og hvilke sprog han eller hun taler. Det skal naturligvis være frivilligt at deltage. Sacir Camo håber, at mange vil melde sig. han tror, at der vil blive brug for dem. - Måske er der virksomheder, som ønsker kontakt til folk med speciel viden på grund af deres baggrund. Vi ved jo, at der i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft her i landet. Med verdenskortet kan virksomheder, der eventuelt skal sælge termostater i Sarajevo få en kontakt, der ved noget om Bosnien, siger Sacir Camo. Verdenskortet kan også bruges af skoler og andre som ønsker oplysninger. - Man kan også forestille sig, at kortet kan bruges til at sammensætte en slags etnisk task-force, som man kan ringe til, hvis man har spørgsmål til et bestemt land på kloden. Task-forcen kan måske hjælpe med at løse problemer eller fjerne barrier på arbejdspladser og i andre sammenhænge, siger Sacir Camo. Ideen får fuldt opbakning i integrationsrådet, som forestiller sig, at kommunen kan være behjælpelig med projektet. Sacir Camo under streger, at sagen er på det forberedende stade, men et møde med kommunale embedsmænd er allerede aftalt. Hvis kommunen skal hjælpe med kontakt til herboende danskere med udenlandsk baggrund og med viden om andre lande, så skal det undersøges juridisk, hvad kommunen overhovedet må hjælpe med af oplysninger. - Vi påtænker også at uddele brochurer til indvandrere i kommunen for at fortælle mere om ideen, siger Sacir Camo. Første skridt er taget. Nu forestår det tekniske arbejde med at få ideen gjort til virkelighed i Hjørring Kommune.