Hjørrings overvægtige børn skal i bevægelse INDSATS: Der skal bruges 10,4 millioner kroner i kampen mod fedme blandt børn fra udsatte familier i Hjørring

EMNER 1. maj 2007 06:00

HJØRRING: En af de største trusler mod folkesundheden er stigende problemer med overvægt. De livsstilssygdomme der følger med, når man slæber rundt på for mange kilo på kroppen, koster dyrt både for den enkelte og for samfundsøkonomien. I Hjørring er sundheds- og skolepolitikerne gået i samarbejde med Hjørring Seminarium om et ambitiøst sundhedsprojekt rettet mod børn. De kommende tre år skal ”Hjørring Kommune i Bevægelse”, derfor vil politikerne søge 7.232.242 kroner fra statens såkaldte satspuljemidler. Fokus på udsatte Det er Børne- og Undervisningsudvalget, der står for langt hovedparten af kommunens økonomiske andel i projektet, som er udarbejdet i samarbejde med Hjørring Seminarium. Den sociale ulighed slår stadigt stærkere igennem, når det handler om livsstilssygdomme, der er relateret til blandt andet overvægt, og det er særligt børn fra udsatte familier, der skal have gavn af satsningen. - Med projektet ønsker vi at nå de overvægtige børn i udsatte familier uden at stigmatisere. Vi udpeger ikke enkelte familier, men to skoledistrikter i områder, hvor vi ved, der findes mange udsatte familier, hedder det blandt andet i projektbeskrivelsen. Udover tilbud og aktiviteter rettet mod målgruppen, skal det pædagogiske- og sundhedsfaglige personale kvalificeres til at reagere og gribe ind i tide i forhold til en bekymrende vægtudvikling hos børn. Skal ramme alle Målgruppen for den generelle forebyggende sundhedsindsats er børn i alderen 0-14 år, mens denne specifikke indsats retter sig mod overvægtige i alderen 6-12 år. Mens Børne- og Undervisningsområdet bidrager med 85 procent af de kommunale udgifter, bidrager Sundheds-, Ældre-, og handicapområdet med 15 procent, blandt andet i form af Sund By rådgivning. Politikerne i Hjørring forventer svar på ansøgningen til Sundhedsstyrelsen på denne side af skolernes sommerferie.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...