Lokalpolitik

Hjørrings plakatcirkus

DEBAT

By & Livs artikel (27/1) "Kostbare valgstandere" efterlader læserne med et fejlagtigt indtryk af såvel sagsforløb som motiv. Et byrådsflertal har ønsket at forenkle, forskønne og demokratisere valgpropagandaen i forbindelse med fremtidige valg. De fleste husker sikkert miseren ved sidste kommunalvalg, hvor alle regler om tidsfrister, placeringer og frihøjder blev overtrådt. I SF mener vi, at den massive tæppebombning med ens udseende plakater i hver eneste lygtepæl er unødvendig. Borgerne er vel ikke "fat'svag'" - og skønhedsværdien må siges at være diskutabel. Ved centralt opstillede standere, får alle partier lige adgang til at gøre opmærksom på sig selv, det sker under ordnede forhold, og de enkelte partier behøver ikke at prøve at "overdøve" hinanden. Oprydningen efter et valg vil givetvis effektiviseres, ligesom både økonomi og miljø bliver sparet for meget. Emnet blev behandlet i Valgbestyrelsen allerede i efteråret, og endda genbehandlet før jul. Resultatet var klokkeklart (kun Venstres repræsentant var imod). Sagen burde derfor have været på den udsendte dagsorden til byrådsmødet 26. januar. Da den ikke var det, begærede både SF og Lokallisten punktet på en tillægsdagsorden. Af uransagelige årsager blev denne udsendt så sent, at Venstre med fuld ret kunne afvise at behandle punktet. Bemærkelsesværdigt sagsforløb! Når vi ønskede at få forslaget vedtaget inden regeringens kommende lovforslag for området, skyldtes det, at der hersker juridisk tvivl om, hvor vidt regeringen kan overtrumfe gældende lokale regler. Derfor ville vi gerne have disse på plads inden en folketingsbeslutning. Til gengæld ville vi naturligvis vente med at sætte selve produktionen af standerne i gang indtil de endelige regler var klarlagt. Så artiklens påstand om, at vi evt. ville spilde penge på et udsigtsløst projekt, er komplet grundløs.