Lokalpolitik

Hjørrings politikere vil tænke sig om

Politikere vil ikke være bundet til Føtex i planlægningsfasen

Slagterigrundens pla­ce­ring lige over for det kom­men­de bu­tiks­cen­ter, Me­tro­pol, gør det vig­tigt, at po­li­ti­ker­ne ta­ger sig tid til at dis­ku­te­re an­ven­del­ses­mu­lig­he­der­ne or­dent­ligt, me­ner plan- og mil­jø­ud­val­get. Foto: Hans Ravn

Slagterigrundens pla­ce­ring lige over for det kom­men­de bu­tiks­cen­ter, Me­tro­pol, gør det vig­tigt, at po­li­ti­ker­ne ta­ger sig tid til at dis­ku­te­re an­ven­del­ses­mu­lig­he­der­ne or­dent­ligt, me­ner plan- og mil­jø­ud­val­get. Foto: Hans Ravn

HJØRRING:Politikerne i Hjørring Kommune vil tænke før de handler - i Føtex på Slagterigrunden. Som Nordjyske Stiftstidende kunne fortælle i mandagsavisen, håber HP Gruppen, der ejer slagterigrunden, at Føtex flytter fra sin nuværende placering ved Springvandspladsen til slagterigrunden. Men det er politikerne, der bestemmer, hvad det attraktive areal overfor Metropol kan bruges til, og politikerne har ikke besluttet sig endnu. Spørgsmålet blev drøftet på den lukkede del af mødet i plan- og miljøudvalget mandag. - Vi skal selvfølgelig have ændret anvendelsen af slagterigrunden, men vi vil have en politisk drøftelse som ikke er hængt op på et bestemt projekt, siger udvalgets formand, Per Harfeld (V). - Jeg synes vi skal have mulighed for at drøfte hvad sådan en spændende grund skal anvendes til, og det vil vi have fred og ro til, formaner Per Harfeld. Sammenhæng Plan- og miljøudvalget ønsker at planlægningen for slagterigrunden skal hænge sammen med den planstrategi, der skal udarbejdes for den nye storkommune. - Desuden skal den hænge sammen med detailhandelsplanen. Hvor skal vi have detailhandel, i Hjørring by men også i hele Hjørring Kommune?, siger Per Harfeld. Danish Crown-slagteriet i Hjørring lukkede i sommeren 2005 og slagteriets bygninger er derefter blevet revet ned. På papiret er arealet stadig udlagt til slagteri, men dette formål skal naturligvis ændres med en ny lokalplan m.v. HP Gruppens planer med slagterigrunden er en blandet bebyggelse med boliger, butik og kontorer, og butikken håber HP Gruppen altså at få placeret Føtex i. HP Gruppen er i kontakt med Dansk Supermarked, men kan ikke indgå nogen aftaler før kommunens planlægning for slagterigrunden er på plads.