Retspleje

Hjørrings tidligere politimester slipper for yderligere straf

Justitsministeriet vil slutte tjenestemandssag mod Per Klingenberg

HJØRRING:Hjørrings tidligere politimester, Per Klingenberg, Hjørring, skal ikke straffes for sin rolle i den såkaldte Hjørring-sag, hvor to kriminalbetjente er idømt bøder for ulovligt at have overvåget en mistænkt i en brandsag. Står det til Justitsministeriet slutter den tjenestemandssag, man har anlagt mod Per Klingenberg, nu. Justisministeriet har meddelt Per Klingenberg dette i den såkaldt agterskrivelse. - Jeg ønsker ikke at kommentere det lige nu. Jeg har en tre-fire uger til at komme med mine kommentarer, siger Per Klingenberg. Hans advokat siger ifølge Ritzau, at ministeriet skriver, at der ikke er grundlag for at give ham en disciplinær straf, idet han allerede beklæder en anden stilling. Justitsministeriet har været halvandet år om at komme frem til agterskrivelsen. For to måneder siden blev sagen taget op i Folketingets Retsudvalg af SF's Anne Baastrup. Hun siger til ANR om den lange ventetid: - Jeg kan ikke forstå, at det skulle være specielt mere kompliceret at vurdere, hvordan politimesteren skulle behandles, når man var relativt hurtige til at vurdere, hvordan betjentene skulle behandles. Per Klingenberg valgte selv at forlade stillingen i Hjørring i januar 2001 for at arbejde på rigspolitichefens kontor i København. I dag er han ansat ved statsadvokaturen i Aalborg. Per Klingenberg var således øverste chef på politistationen i Hjørring i september 1998, hvor Hjørring Politi fingerede et trafikuheld og sendte en fax for at komme til at overvåge en mand, som var mistænkt for at have iværksat en række påsatte brand i Rubjerg-området. Denne overvågning blev senere erklæret ulovlig, fordi en dommer ikke på forhånd havde godkendt overvågningen. Det fik i juni 2000 statsadvokaten i Viborg til at rejse tiltale mod Hjørrings daværende kriminalinspektør og en kriminalassistent, og de blev begge senere idømt en bøde på 5000 kr. for grov skødesløshed i tjenesten. Kriminalinspektøren blev senere degraderet og overflyttet til Aalborg, mens kriminalassistenten blev forflyttet til en anden station. Det var ikke i går muligt at få fat i Hjørrings vicepolitimester Philip Pagter for at høre, om han også har modtaget Justitsministeriets agterskrivelse om, hvilke sanktioner de eventuelt vil sætte i værk mod ham. I retssagen forklarede de to dømte kriminalfolk, at de handlede på godkendelse fra netop Philip Pagter. Statsadvokaten i Viborg mente imidlertid ikke, at der var grundlag for at gøre et strafansvar gældende overfor vicepolitimesteren. Per Klingenberg blev afhørt i et lukket tjenstligt forhør i Vestre Landsret i januar 2001. Herefter udarbejdede landsdommer Christian Pedersen den vurdering, at Per Klingenberg ikke fremover bør være øverste chef.