Hjørrings unge skiller sig ud

HJØRRING:Mens søgningen til 10. klasse på landsplan har været støt dalende over en årrække, er der mange unge i Hjørring Kommune, der gerne vil have det skoleår med. Fra næste skoleår skal 54,2 pct. af de unge fra 9. klasse fortsætte i 10. klasse på landsplan, hvilket er en nedgang fra sidste år på et procentpoint. I 1994 var andelen 69 pct. Men i Hjørring er billedet anderledes. Både Hjørring Ny 10. og Hjørring Private Realskole har i år oplevet stor søgning til 10. klasse. Hjørring Ny 10. må gå fra fem til syv klasser, en stigning fra 100 elever i år til 139 elever næste skoleår - og flere kan stadig nå at komme. Privatskolen plejer kun at have to 10. klasser, men både i det nuværende skoleår og til næste skoleår har de måttet gå op i tre klasser med 24 elever i hver, og i år er der venteliste. Ågangen er dog også lidt større, men procentvis er der en mindre fremgang i andelen af unge, der vælger 10. klasse, hvilket altså er direkte modsat tendensen på landsplan.