Hjort lykkelig for sin første skalp

Blokpolitikken brød sammen, da S og Dansk Folkeparti affandt sig med hinandens selskab

Trætheden stod malet i ansigtet på beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), da han mandag formiddag kunne præsentere regeringens første brede politiske forlig. Klokken 5.30 samme morgen satte seks partier deres underskrift på en reform af arbejdsmarkedspolitikken. Målet er at øge beskæftigelsen med 14.000 personer. Men det var også en lykkelig minister. Synligt stolt kaldte han forliget for 'en revolution for de ledige', selv om dagens bedste nyhed nok mere var, at det omsider var lykkedes regeringen at indgå et forlig på tværs af det blokopdelte folketing. 150 mandater står bag en reform, der hjælper svage ledige i arbejde, nedsætter kontanthjælpen for ægtepar, der begge står uden job, og justerer den forhadte tvangsaktivering. Nu skal der tages mere hensyn til de lediges egne behov, og kontanthjælpsfælden, som 25.000 familier var havnet i, bliver afskaffet. Denne gruppe udgjorde et særligt problem. Langt hovedparten af dem er familiesammenførte indvandrere. Normalt har man forsørgerpligt overfor den sammenførte part, men i praksis har der ofte ikke været nogen lønindtægt at modregne i, og derfor har familien kunne oppebære en samlet kontanthjælp på 21.000 kroner om måneden. At finde et job, der kunne konkurrere med sådan en ydelse, var været svært. Nu indføres der med socialdemokraternes velsignelse et loft over kontanthjælpen, og det håber man vil lokke et par tusinde af dem i job. Hverken mere eller mindre. Claus Hjort Frederiksens egentlige bedrift består i, at han fik socialdemokraterne og Dansk Folkeparti til at være i stue sammen. Efter sigende lykkedes det kun, fordi Dansk Folkeparti først blev tilkaldt mandag morgen, da aftalen skulle skrives under. Hele natten havde Kristian Thulesen Dahl og Bent Bøgsted siddet udenfor og ventet på, at den hvide røg skulle stige til vejrs. Men de to var smarte nok til at stille sig op ved døren til Beskæftigelsesministeriet på Holmens Kanal, da tv søndag aften indfangede de to socialdemokratiske forhandlere på vej ind. Så kunne seerne selv se, at Dansk Folkeparti var på pletten, men det var rent bedrag. Den anden gode nyhed for regeringen er, at arbejdsmarkedsreformen sparer en god milliard kroner, når den er fuldt indfaset og i gang i 2004. Det er gode penge at samle op, når Anders Fogh Rasmussen skal have finansieret sin skattereform. Beløbet rækker fint til at klippe lidt af mellemskatten, og man forstår, hvis statsministeren i dag sender sin gode ven og politiske strateg Claus Hjort Frederiksen en venlig tanke.