Hjortdal kæmper for butik

Styregruppe undersøger to muligheder for drift - almindelig butik eller socialpædagogisk tilbud.

Hvis først købmandsforretningen i et landsbysamfund og turistområde forsvinder, går det ned ad bakke med alt andet. Det er baggrunden for, at Hjortdal Beboerforening nu har samlet en styregruppe, som går i gang med at undersøge to muligheder for at drive købmandsforretningen i Hjortdal videre efter at Kamma og Jens Pedersen lukkede butikken med udgangen af februar. - Købmandsforretningen skal drives videre under en eller anden form. At nedlægge den vil være en katastrofe for området, fastslår formanden for beboerforeningen Tine Bilgram. - Enten kan den køres videre som forretning på normale vilkår, eller også kan den drives som et socialpædagogisk tilbud, hvor folk med nedsat arbejdsevne kan blive ansat. Det kender man jo fra andre steder, forklarer Tine Bilgram. - Vi har reelle kontakter inden for begge områder, og det arbejder vi nu videre med. Styregruppen er på syv medlemmer og har repræsentanter fra både beboerforening, skolebestyrelse, idrætsforening og Han Herred Havbåde, og den mødes første gang torsdag aften for at gå i tænkeboks, oplyser Tine Bilgram. - Så er det planen at indkalde til et borgermøde lige efter påske for at diskutere mulighederne. Det er ikke kun købmandsbutikken i Hjortdal, beboerforeningen vil kæmpe for. Skolen er mindst lige så central for livet i lokalområdet, men kampen for den er skrevet ind i beboerforeningens vedtægter. - Vi har hele tiden vidst, at den kan komme i farezonen, så det står på tryk, at vores formål er at sikre skolen i lokalområdet. Skolestrukturdebatten blev nærmest heller ikke nævnt på vores generalforsamling, fortæller Tine Bilgram. Hun understreger, at det er en meget bred kreds af beboere i Hjortdal, der nu har sat sig for at redde byens butik, ikke kun dem der er medlem af beboerforeningen - selv om den omfatter 130 husstande.