Hjortefarmeren til middag med kongen

Efter spændende, militær karriere er 81-årige Ejvind Herlevsen blevet bidt af hjorteavl

Ejvind Herlevsen på en af sine daglige ture med brød til kæledæggerneFoto: Torben Hansen

Ejvind Herlevsen på en af sine daglige ture med brød til kæledæggerneFoto: Torben Hansen

MARIAGER:I dag er han erfaren hjortefarmer i Alstrup. Men 81-årige Ejvind Bugge Herlevsen har en farverig og spændende militærkarriere bag sig. - Efter fyrre spændende år som soldat i kongens klæder vendte jeg tilbage til mit barndomshjem i Alstrup, fortæller Ejvind Herlevsen. - Men noget måtte jeg lave, og så det blev hjortene og avlen af samme, der kom til at fylde min tilværelse. Ejvind Bugge Herlevsen er født i 1924 som landmandssøn på en gård i Alstrup. De først år af skolegangen foregik i den nu nedlagte Hou Skole. Senere blev det Mariager Borger- og Realskole, og her tog han præliminæreksamen i 1941. Hans far mente ikke, at der var fremtid i landbruget, så Ejvind blev efter endt eksamen sendt i arbejde som skovarbejder. Landmand skulle han ikke være, men alligevel var det landbruget, der trak, og ad omveje kom han på Vejlby Landbrugsskole ved Århus og fik den landbrugsuddannelse, som senere er kommet til megen gavn. Efteråret 1945 kom indkaldelsen til rekrut i Livgarden og han flyttede til Saltholmlejren ved København. Efter rekruttiden valgte han en karriere indenfor militæret. Han ville være officer og blev optaget på Kornet- og Løjtnantskolen, der havde til huse på Kronborg. Fra da af gik der fyrre år med utallige titler og kasketter i militæret. Der kom stjerner på skuldrene, ordener på brystet og mange fine og forskellige striber på uniformen. Han steg i graderne fra løjtnant til major til oberstløjtnant. - En stor og minderig oplevelse var mine år som tjenestegørende ved Livgarden på Fredensborg Slot. Det var her, at jeg som vagthavende i Livgarden, deltog i traditionen med, at vi hver aften spiste middag på slottet sammen med Kong Frederik IX, Dronning Ingrid og ”tøserne”. Dette blev til sidst en del af hverdagen som så meget andet. Forsinket prinsesse Halvgrinende fortæller Ejvind Herlevsen, at de tit med stor tålmodighed måtte vente med spisningen, fordi ingen gik til bords, før alle var til stede, Og Prinsesse Margrethe var der næsten aldrig. Hun kom gerne dryssende for sent. Udover denne lille bemærkning vil Ejvind ikke fortælle meget om tiden og middagene på slottet blandt de kongelige. - Jeg har tavshedspligt. Hvad, der ellers blev snakket om ved middagsbordet, forbliver, hvor det er, siger han. Gennem årene har Ejvind Herlevsen blandt andet været ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste med periodisk udstationering i Berlin under Den kolde Krig. Han var på Cypern efter den tyrkiske invasion i 1974 og var efter Anden Verdenskrig chef for Nordregionen af NATOs Efterretnings- og sikkerhedstjeneste i Oslo. I en årrække var han underviser i taktik på Hærens Officerskole på Frederikberg slot og senere leder af en afdeling på Hærens Kampskole i Oksbøl. Efter de mange turbulente år i det fremmede flyttede han i 1980 tilbage til slægtsgården ved Mariager, mens han afsluttede sin karriere som stabschef ved 2. Jydske Brigade i Skive. Ridderkorset Sin meget beskedne fritid gennem hele karriereforløbet brugte han som ihærdig konkurrencerytter og har vundet mange pokaler og stævner. Ejvind Bugge Herlevsen er en beskeden mand, som bestemt ikke mener, at det er værd at nævne, at han i sit karriereforløb har fået tildelt Ridderkorset hele to gange. Pensioneret og tilbage på slægtsgården er han nu endelig faldet til ro som landmand og hjorteavler. Han nyder naturen, stilheden og at gå sine daglige ture i foldene for at tilse og snakke med sine højt elskede hjorte. I dag hjulpet af hustruen Lene, der udover at være gymnasielærer i Viborg, også er med til at drive hjortefarmen ”Bugge Skovgård”.