Hjortetaksolie holder bæsterne væk

?Ja, de kære rådyr, de er glade ved rosenknopper og meget andet. Vi har altid været glade for urtehaven, men dyrene tager efterhåndenmeget at det, men så har jeg i år fået det råd, at de ikke kan tåleduften af Hjortetakolie.Jeg har penslet stænglerne på roserne, sat kæppe op i urtehaven ogpenslet dem, men husk at tage handsker på, for det lugter stærkt. Mendet har holdt dyrene væk - jeg har efterpenslet en gang ekstra forsikkerheds skyld.Men vær glad ved, at de ikke kommer ind i stuen - det har vi haftengang. Med en hund i hælene, lige igennem en 30 cm. termorude. Derblev lidt til forsikringen, men dyret slap selv ud igen af samme hul,så de er stærke. Ellen Visgård Nielsen ! Hjortetaksolie, det lyder effektivt. Underligt medden hund, som jagede jeres rådyr - vores ser dem slet ikke, og når hanendelig får øje på dem, er de over alle bjerge, og han står tilbage somet måbende spørgsmålstegn. Noget helt andet er det med en fremmed kat -så kan han løbe solen sort ...