Arbejdsmiljø

HK: Arbejdspres gør syg

Flere ansatte til at klare opgaverne er løsningen, fastslår nordjysk HK-formand og ryster på hovedet over manglende politisk erkendelse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

PRESses MAN dagligt ud over sine faglige grænser, bliver man syg. Det er den afgørende forkalriong på det store sygefravær i depå offentlige arbejhdsopaldweer, fastslår HK.Modelfoto: Scanpix

- Ikke mere snak, møder og konferencer om sygefravær. Nu er det tid til handling. Der skal simpelthen flere hænder til ude i kommunerne. Flere ansatte til at klare opgaverne er det mest effektive middel til at få sygefraværet ned. Sådan lyder det enkle svar fra Brian Andersen, formand for 8000 kommunalt ansatte HK'ere i kølvandet på denne uges oplysninger om, at sygefraværet er steget voldsomt i de seneste tre år. Og tal fra Danmarks Statistik viser, at offentligt ansatte er mere syge end ansatte i private virksomheder. En kommunalt ansat nordjyde var i gennemsnit sygemeldt i 11,8 dage i 2007, mens privatansatte i gennemsnit var væk fra arbejdspladsen på grund af sygdom i 9,1 dage. Politikernes blinde plet Brian Andersen er ikke det mindste i tvivl om årsagen til det øgede sygefravær: arbejdspres. Han har nærmest kun en hovedrysten til overs for, at politikerne ikke kan få øje på årsagen. - Hver dag presses mine kolleger ud over grænsen. Mange føler i dag, at de er pressede på deres faglige kvalitet. Og det er naturligvis helt utilfredsstillende, siger Brian Andersen, som vurderer, at det er forholdsvis enkelt at nedbringe sygefraværet. - Skab et bedre arbejdsmiljø. Der skal være tid til kvalitetsarbejde, og det samme gælder den sociale kontakt mellem kolleger, som er med til at skabe en god stemning og dermed et godt arbejdsmiljø. Mange kommunalt ansatte oplever i dag, at de på grund af arbejdsbyrden ikke har tid til social kontakt med kollegerne på arbejdspladsen, fremhæver Brian Andersen. Ansæt flere elever Helt overordnet peger han på, at de offentlige arbejdspladser må planlægge mere langsigtet. - Der skal ansættes flere elever. I dag ansætter de nordjyske kommuner og regionen kun en femtedel af det antal elever, der er nødvendig for at sikre generationsskiftet. Uden nye elever bliver underskudet af hænder på kommunale arbejdspladser større, siger Brian Andersen og anslår, at der mindst skal ansættes 500 elever om året i landsdelen. - Desuden kunne kommunerne holde på ældre medarbejdere, hvis man sikrede et bedre arbejdsmiljø og gode seniorordninger. Derved ville man undgå at tabe faglig viden, som også er en faktor, der presser arbejdsmiljøet for de kolleger, der er tilbage, siger Brian Andersen.