HK er klar til det endelige opgør om partistøtte

København, søndag /ritzau/ HK-ledelse er på vej med helt ny måde at yde partistøtte på, så den ikke længere alene gives til de "traditionelle arbejderpartier". Hvis medlemmerne nikker ja. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Artiklen er klausuleret til mandag den 17. september 00:01. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- HK er på vej mod det endelige opgør om forbundets partistøtte. Medlemmerne vil ikke længere per automatik sende penge til de traditionelle arbejderpartier på venstre side af midten i dansk politik med Socialdemokraterne som den altdominerende modtager - de stemmer nemlig selv både til højre og venstre for midten af Folketingssalen. Derfor vil der blive krydset klinger mellem modstandere og tilhængere, når de delegerede på HK's kongres i slutningen af oktober skal tage stilling til, om HK overhovedet skal yde partistøtte frem over. HK-ledelsen vil gerne bevare den økonomiske støtte til politikerne, men ikke alle medlemmer er begejstrede for måden at søge indflydelse på. "En forældet og gammeldags måde at agere på", omtaler formanden for HK/Stat i København, Poul Drews, partistøtten. For at imødekomme kritikerne på kongressen lægger ledelsen i HK's hovedbestyrelse op til, at partistøtten godt nok fastholdes, men at den frem over kan uddeles på en bredere måde end hidtil. - Vi vil forholde os konkret til de politiske muligheder for at få et forslag gennemført, og det vil vi så i givet fald støtte med penge, men også med analyse- og dokumentationskraft for den sags skyld. Det kunne være støtte til et forslag om at fjerne brugerbetaling på efter- og videreuddannelse, det kunne være politiske partier, der ville iværksætte en politisk proces, der kunne handle om, at nu skal vi altså skaffe nogle flere praktikpladser, siger John Dahl til Ritzau. Men ikke alle partier skal regne med at få del i fagforbundets penge, for hos HK-formanden stikker ét parti ud fra alle de andre - Dansk Folkeparti (DF). - Jeg har svært ved at forestille mig, at selv om DF ville fremme en enkeltstående sag, som HK's medlemmer kunne have gavn af, så vil jeg finde det vanskeligt at overføre penge til partiet, fordi de på en række andre fronter har et værdigrundlag, der ligger så langt væk fra HK's, siger HK-formanden. Han nævner som eksempel den "skingre tone i indvandrerdebatten", som uacceptabel både for HK-medlemmerne generelt, men også set i lyset af, at hvert tiende HK-medlem har anden etnisk baggrund end dansk. Om HK-medlemmerne så accepterer hovedbestyrelsens indstilling er en helt anden sag. Emnet var genstand for en ophedet debat på forbundets kongres i 2001, hvor emnet blev sparket til hjørne. Det skete med en beslutning om at bruge tiden frem til næste kongres - i år - på at analysere partistøtten. Af analysen fremgår det, at partistøtte er én måde at få politisk indflydelse på, men at den ikke er den eneste, og at en beslutning om støtte bør ske ud fra en vurdering af, hvorvidt HK vil få politisk udbytte af støtten. Tilbage i 2001 fremlagde HK/Stat's afdeling i København et forslag om fuldstændig at droppe støtten, men forslaget fik aldrig det fornødne flertal blandt de delegerede. Alligevel fastholder formand Poul Drews sin holdning fra dengang: - Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at bevare partistøtten, for vi skal som fagforening favne bredt. Da vores medlemmer stemmer stort set på alle partier - inklusive Dansk Folkeparti, kan det ikke nytte kun at tilgodese enkelte partier som vi gør på nuværende tidspunkt, siger Poul Drews til Ritzau. Han kalder partistøtten for "forældet og gammeldags". - Det er ikke en fagforenings opgave at yde økonomisk støtte hverken til et parti eller til en folketingsgruppe. Samtidig er der masser af organisationer, der laver lobbyisme uden at støtte organisationer økonomisk, og sådan bør vi også forholde os til virkeligheden, siger Poul Drews. Han mener desuden, at hvis HK-medlemmerne skulle melde til for at yde partistøtte, i stedet for som i dag, hvor de skal melde fra for at slippe for at støtte et politisk parti, så "ville der simpelthen ikke være opbakning blandt HK's medlemmer til støtten". /ritzau/

Forsiden