HK frygter jobkurven knækker opad

Formand drager parallel fra Jacob Haugaard til regeringen

AALBORG:Der var drøje hug til regeringens beskæftigelsespolitik ved HK Aalborgs repræsentantskabsmøde i Aalborg i aftes. Formanden for HK Aalborg, Svend Erik Lang, fandt grundlag for at drage en parallel til Jacob Haugaard. - Den borgerlige regering vil skaffe 87.000 flere i job senest i 2010. Ledighedskurven skal knækkes ved, at lønmodtagerne undgår at blive syge, og ved at de unge skal hurtigere igennem deres uddannelser. - Ideerne er skam udmærkede, men desværre helt ukontrollable størrelser, sagde formanden i sin beretning og tilføjede: - Regeringens politik er helt Jacob Haugaardsk. For år tilbage forkyndte samme Haugaard nemlig: "Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge". - Resultatet er indtil nu blevet færre i arbejde - ført an af regeringen, der har massefyret på statens arbejdspladser, konstaterede Svend Erik Lang. Han konstaterede, at de regionale arbejdsmarkedsråd, som er bestyrelser for Arbejdsformidlingen, ganske vist i begyndelsen, er blevet hørt om, hvordan det kunne lykkes at skabes de ekstra 87.000 flere arbejdspladser. De forenklede aktivitetsredskaber blev: Jobsøgning, jobtræning, uddannelse og arbejdsprøvning for de svageste. Der blev desuden aftalt et nyt kontraktforløb, som ganske vist lignede det tidligere til forveksling. Sidst, men ikke mindst, skal der nu også andre aktører på banen for at hjælpe Arbejdsformidlingen med at finde job og foretage aktivering. - Fremtidens arbejdsmarked, hvor vi opkvalificerer de ledige og rotationsuddanner medarbejdere i job, skal vi tilbage til regeringen Nyrup for at finde, konstaterede Svend Erik Lang tørt og tilføjede: - De nye tiltag er alle sammen ved at blive indført, men politikerne har som sædvanligt lyst til at se resultater, før tingene rigtig er kommet i gang, og det giver et meget dårligt samarbejdsklima mellem arbejdsmarkedsrådene og regeringen på den anden, sagde Svend Erik Lang, som bemærkede, at regeringen til gengæld intet gør for at skabe nye job på arbejdsmarkedet. Det indebærer blandt andet, at der fortsat bliver mere "grå guld" i den stigende ledighedsstatistik. I sin beretning fortalte HK Aalborgs næstformand, Svend Erik Nielsen, at mange hk'ere betaler en stor pris for det ræs, der i disse år foregår på arbejdsmarkedet. Det sker i form af stress, sygdom og angst for ikke at slå til. - Arbejdsmarkedet ændrer sig. Der stilles større og større krav til effektivitet og krav til bare at følge med udviklingen. Rationaliseringer og fyringer er hverdagskost. Presset er så stort, at mange hk'ere selv vælger at at stå af og begive sig ud i usikker ledighed, sagde næstformanden, der kunne fortælle, at problemet ikke kun omfatter erfarne personer. - Ophævelsen af elevkontrakter er stigende. Ikke blot i de første tre måneders prøvetid, men også senere i praktikforløbet. Det er unormalt. Frafaldet i løbet af de første to år på handelsskolerne er også stigende. Vi er derfor nødt til at finde på ideer, som gør det attraktivt for unge at tage en uddannelse, sagde Svend Erik Nielsen.