HK har ekstra fokus på uddannelse

Efteruddannelse, videreuddannelse og udvikling af kompetencer er nogle af nøgleordene bag en ny indsats fagforbundet HK i Nordjylland nu er tæt på at være klar med i hele den nordjyske region.

Ved at indgå partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner, som i forvejen står for mange af de grundlæggende uddannelser, medlemmer af HK har, sættes der ekstra fokus på mulighederne for at erhverve sig ny viden og nye kompetencerne. Den seneste partnerskabsaftale er indgået med Kursuscentret Frederikshavn Handelsskolen. Den nye aftale blev underskrevet mandag. I sidste uge underskrev HK Nordjylland en tilsvarende partnerskabsaftale med Erhvervsskolerne Aars. Tidligere er der indgået aftaler med handelsskolerne i Hjørring og Aalborg. - Faktisk mangler vi nu blot at få Hobro-området dækket ind, siger formanden for HK Nordjylland, Ivan Ziegler. Målrettet Formålet med partnerskabsaftalerne er at få sat ekstra fokus på uddannelse og kompetenceudvikling hos både vores medlemmer og hos de virksomheder, hvor de er ansat, så begge parter bliver bedre rustet til at klare fremtidens udfordringer. - I områder, hvor der satses meget på turisme, vil det måske være sprogkurser, der er behov for, og i en kommune som Frederikshavn, der satser på at være en grøn kommune, er det andre kompetencerne, der efterspørges i fremtiden. - I tæt samarbejde med vores medlemmer, deres arbejdsgivere og kursuscentret, vil vi med den nye aftale kunne udvikle kursustilbud og måske endda længerevarende uddannelsestilbud, som er målrettet efter, hvad der bliver brug for, siger Ivan Ziegler. Udviklingsgruppe - Den nye aftale giver os en endnu bedre kontakt med arbejdsmarkedet, end vi hidtil har haft, og jeg ser meget frem til det arbejde, der kommer til at ske i den udviklingsgruppe, der skal stå for at udarbejde vores udbud af voksen- og efteruddannelses aktiviteter, siger Poul-Erik Skovsgaard Nielsen, Kursuscentret. Begge parter i den nye aftale understreger, at samarbejdet tager udgangspunkt i de mange HK'ere, som er i arbejde. - Siden vi begyndte at tale om at styre uddannelserne via et partnerskab, kan man sige, at uddannelse er blevet ekstra aktuel på grund af finanskrisen og dermed frygten for øget ledighed. - Der vil også kunne etableres kurser og uddannelser på den baggrund i det nye samarbejde, hvis det bliver aktuelt, men hovedformålet er at give HK'ere, som har et job, bedre muligheder for at videreuddanne sig og øge deres kompetencer. Det kan jo i sidste ende være netop dét, som gør, at de ikke mister deres job, siger Ivan Ziegler. Det er planen, at de første uddannelsestilbud indenfor det nye partnerskab skal gennemføres i efteråret i år. Efter aftalen skal udviklingsgruppen udarbejde kursus-og uddannelsestilbud for et halvt år ad gangen, men der vil kunne etableres uddannelser hurtigere, hvis der viser sig at være behov for det.