HK Industri i tal

HK Aalborg har cirka 25.000 medlemmer. - afdelingen dækker 14 kommuner. - HK Industri tegner sig for 3698 medlemmer. 2278 kvinder og 1420 mænd. - Industrisektoren har 321 ledige medlemmer, 221 kvinder og 100 mænd.