Brønderslev

HK-kontor synes reddet

Åbningstiden er reduceret fra fem til to dage ugentligt

BRØNDERSLEV:Formand for HK i Brønderslev, Linda Larsen, glæder sig over, at HK-kontoret i i Brønderslev er reddet. På generalforsamlingen konstaterede hun, at der har været en del debat om nedskæring/nedlæggelse af kontoret i Brønderslev. - Vi har argumenteret for at opretholde kontoret, og på repræsentantskabsmødet i Hjørring blev det lovet, at man ville se på kontorets aktiviteter igen. Der blev iværksat en undersøgelse af, hvor mange henvendelser, der reelt var til A-kassen i løbet af en uge, både i Brønderslev såvel som i Hjørring. - Undersøgelsen viste, at der var fuldt op at gøre for den A-kasse-medarbejder, der bemandede kontoret på de to åbningsdage, det var blevet skåret ned til mod førhen, hvor der var åbent alle ugens fem dage. - Ud fra denne undersøgelse blev det så besluttet, at bevare kontoret med de to åbningsdage om ugen samt den første hverdag i måneden. Det skulle dog undersøges, om der kunne findes andre lokaler, og om man kunne sælge de nuværende lokaler. - Bestyrelsen bad selvfølgelig om, at man nøje gennemgik omkostningerne ved at beholde "vores hus" kontra omkostningerne ved at leje lokaler. Vi ønskede også, at hvis man skulle leje lokaler, skulle det være centralt i byen. - Konklusionen på denne undersøgelse blev, at det blev for dyrt, og der var for mange ulemper forbundet med at skulle leje lokaler ude i byen til brug for to dage om ugen, oplyste Linda Larsen. Så beslutningen, der blev vedtaget er, at vi bibeholder kontoret i Gravensgade, bemandet med en A-kassemedarbejder to dage om ugen og første hverdag i måneden samt mulighed for at lave aftale på kontoret med en af de faglige medarbejdere fra kontoret i Hjørring inden for den sektor, man er tilknyttet. - På grund nedskæringen i åbningstiderne hedder kontoret nu et filialkontor. Man kan kun kalde det et satellitkontor, hvis åbningstiderne er de samme som afdelingskontorets. Alt dette skete jo i lyset af, at der skulle spares i afdelingen, konkluderede hun. Linda Larsen konstaterede, at medlemstallet er for nedadgående, og som en følge heraf er man selvfølgelig nødt til at finde besparelser. - Den slags besparelser må ikke ramme de serviceydelser, vi skal yde vore medlemmer, sagde HK-formanden.