Arbejdspladser

HK på vej mod fusion

Frederikshavn-Sæby-Læsø styrer mod sammenlægning med Hjørring-Brønderslev

FREDERIKSHAVN:HK Frederikshavn-Skagen-Sæby og Læsø styrer mod sammenlægning med Hjørring-Brønderslev, og hvad kommer det til at betyde for det lokale engagement? Det emne tog formanden for HK/Handel, Sussi Lehmann Christensen, Frederikshavn, op på sektor-generalforsamlingen torsdag. HK-Danmarks kongres besluttede sidste år, at der i juni i år skal være en ekstraordinær strukturkongres, og beslutningen kan her blive 20 HK-afdelinger mod de nuværende 44. - Vi har i bestyrelsen drøftet struktur meget. Når to bestyrelser sammenlægges, vil der altid være nogle, som ikke er med længere. Vil de personer, som gør et stort arbejde i lokalsamfundet, være med? Vil det netværk af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter vi har, stadig føle, at de kan følge med? Mange hensyn Spørgsmålene var flere end svarene i Sussi Lehmanns beretning, hvori hun samtidig funderede over, hvor meget medlemmerne reelt spekulerer på antallet af afdelinger, om der er betalt formand, hvor en bestyrelse holder dens møder. Tænker medlemmerne mere på, hvor højt kontingentet er, deres løn, og på om de får en god og rigtig behandling i afdelingen, når de har brug for hjælp. - Der skal ikke ske forandringer, blot for forandringens skyld, men for at medlemmerne får fordel heraf. Derfor er vi også enige om, at den bestyrelse, der sammensættes, skal pleje fælles interesser og give sig tid til at lytte meget intenst til, hvad der sker hvor, lød det fra HK Handels-formanden, og uden at hendes betragtninger gav anledning til nogen debat blandt de fremmødte. HK/Handel har 1646 medlemmer i Frederikshavn-Skagen-Sæby og Læsø. Ledigheden var i december 2002 på 12,2 pct. I det forløbne år har afdelingen atter haft mange faglige sager om manglende udbetaling af løn, ferie, fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse for manglende ansættelsesbeviser. I fire tilfælde har sagerne belastet de berørte så meget, at der er bevilget psykologhjælp. Flere elevsager I de faglige sager har afdelingen hentet i alt 912.000 kr. hjem, og desværre, konstaterede Sussi Lehmann Christensen, har der været mange elevsager. - Det er en kedelig udvikling, da der bør tages hånd om de unge, så de får en god uddannelse og en god start på deres arbejdsliv. Forhåbentlig er de mange elevsager i det forløbne år et særsyn, tilføjede Sussi Lehmann Christensen. Hun understregede også, at indsatsen for at alle butiksansatte arbejder under en overenskomst eller en tiltrædelsesaftale, fortsætter med uformindsket styrke. - Mange arbejdsgivere hævder, at de følger overenskomsten, men når vi går dem på klingen, så har de ansatte ingen pension, ingen feriefridage o.s.v. og dermed ikke samme gode ansættelsesforhold som deres kollegaer i overenskomstdækkede butikker. Mindstelønnen udgør pr. marts 87,20 kr. i timen eller 13.980 kr. pr. måned for ufaglærte og 96,56 kr. i timen eller 15.480 kr. pr. måned for faglærte. Dertil kommer den overenskomstdækkede ret til feriefridage, fuld løn under barsel i mindst 14 uger, pension, efteruddannelse og fravær på barns 1. sygedag. - Kontakt afdelingen, hvis du er i tvivl, opfordrede formanden.