Lokalpolitik

HK: Statens ledere dårlige til løn

Alt for mange ledelser på statslige arbejdspladser er ikke i stand til professionelt at håndtere forhandlinger om personlige løntillæg til deres ansatte.

Det slog formanden for HK Stat Nordjylland, Jette Videnkjær, fast, da 220 statsansatte HK’ere tirsdag aften mødtes til generalforsamling i HK Stat Nordjylland. Lønsystemet "Ny Løn", der har afløst den gamle anciennitetsløn på statslige arbejdspladser, betyder, at ansatte udover den del af lønnen, der er fastsat af overenskomsten, skal have tillæg efter kvalifikationer og funktioner. Det er tillæg, der skal forhandles direkte mellem ansat og chef. En undersøgelse har imidlertid vist, at en tredjedel af statsansatte kontorfunktionærer ikke får de tillæg, de skal have. -Det er beskæmmende, sagde Jette Videnkjær. -Der er fortsat for mange ledelser, der ikke har den reelle kompetence og uddannelse til at forhandle løntillæg. Der er tendens til, at der udmeldes faste rammer på lønsum og engangstillæg. Men vi vil ikke have et lønsystem, hvor en større og større del af tillæggene er engangstillæg. Især indenfor forsvaret har HK’erne problemer med lønforhandlingerne, oplyste Jette Videnkjær. -Forsvaret mangler tilsyneladende forståelse for hensigten med Ny Løn og giver ikke lokale ledelser den nødvendige kompetence til at forhandle, sagde hun. -For vores del klæder vi tillidsrepræsentanter på til at klare lønforhandlingerne på arbejdspladserne. Der sker gennem løn- og forhandlingskurser, sagde formanden for HK Stat Nordjylland. Også de mange omstruktureringer indenfor staten var i fokus på generalforsamlingen. Jette Videnkjær pegede på, at sygefraværet blandt statsansatte er steget, og at en stor undersøgelse viser, at det psykiske arbejdsmiljø hos Skat, politi, domstole og forsvaret er i bund. Hun så det som udtryk for, at man har været dårlig til at håndtere forandringerne.