HMAK får ny chef på torsdag

Generalmajor Frandsen fylder 60 - og slutter sin militære karriere

HJØRRING:Når officererne i det danske forsvar fylder 60 år, er karrieren slut. Så venter den tvungne pension, og det er tid at nyde det forhåbentligt velfortjente otium - eller indlede en ny karriere. Således for generalmajor Jens Chr. Frandsen, som siden 1998 har stået i spidsen for Hærens Materialkommando (HMAK), der har sit hovedsæde på Arsenalvej i Hjørring. På lørdag fylder han 60 år, og allerede på torsdag har han sidste arbejdsdag på HMAK. Jens Chr. Frandsens militære løbebane begyndte i 1962, og efter en lang række stationeringer i både ind- og udland, endte han i Hjørring, hvor han har tænkt sig at blive boende også efter HMAK. NORDJYSKE bringer på torsdag, 28. august, et portræt af Jens Chr. Frandsen, hvoraf det bl.a. vil fremgå, at han langtfra har tænkt sig "at indstille skydningen", hvad angår sit arbejdsliv. Lokal afløser Jens Chr. Frandsens afløser bliver generalmajor Henrik Dam, 55 år, som i forvejen bor i Hjørring. Han har i tre omgange arbejdet for HMAK, og har i øjeblikket en chefstilling ved NATOs regionale hovedkvarter i Brunssum, Holland. Henrik Dams militære karriere begyndte i 1966, og har siden dækket en lang række poster som, bortset fra den nuværende, alle har været i Danmark. NORDJYSKE bringer et portræt af generalmajor Henrik Dam på søndag, 31. august. Chefskiftet markeres på Hjørring Kaserne ved en parade, hvor forsvarschefen, general Jesper Helsø, overdrager kommandoen til Henrik Dam. Inden det officielle program tager sin begyndelse på torsdag, vil forsvarschefen blive modtaget af et særligt honnørkommando, som vil bestå af officerer fra HMAK. Herefter begynder den egentlige parade, som den afgående generalmajor Jens Chr. Frandsen modtager. Herefter holder han en afskedstale, som afsluttes med at han overdrager paraden til forsvarschef Jesper Helsø, hvilket markerer Jens Chr. Frandsens formelle afsked med det danske forsvar. Herefter modtager generalmajor Henrik Dam paraden af forsvarschefen, hvormed HMAK har fået en ny chef. Efter paraden er der reception på HMAK, hvor en lang række gæster fra både militære og civile myndigheder samt fra civile virksomheder deltager.