Hmmm, hvor skal vi egentlig hen, du?

Orienteringsklubben Vendelboerne hverver nye medlemmer til sportsgrenen, som dyrkes i naturen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

To ge­ne­ra­tio­ner lø­ber i skoven. Sune Møl­ler og dat­te­ren Anne på vej til sid­ste post. Groft sagt kan ori­en­te­rings­spor­ten sam­men­lig­nes med en skat­te­jagt til en bør­ne­fød­sels­dag, hvor man i ste­det for at sva­re på spørgs­mål el­ler lø­ses op­ga­ver. I ste­det skal man fin­de en ræk­ke pos­ter ved hjælp af et kort. foto: bent bach

TORNBY:- Det, der er så fascinerende ved orienteringsløb er, at man skal bruge både hoved og ben på en gang. Peter Arildsen fra OK Vendelboerne, som har hjemsted i Hjørring, er tydeligt meget glad for den idræt han har dyrket i omkring 30 år. Men både han, den lokale klub og landsforbundet ser gerne flere tage sig en løbetur i naturen, hvor benene gør det fysiske del af arbejdet, mens hjernen hele tiden er fokuseret på at finde vej til den næste post. Som led i en landsdækkende kampagne kan andre snuse til orienteringssporten ved at møde op lørdag eller næste lørdag i Tornby Klitplantage, hvor OK Vendelboerne fortæller om sporten og de nye kan prøve den af. Det handler om at finde vej og få noget motion samtidig, og den lokale klub gør opmærksom på, at endnu har orienteringssporten ikke oplevet at miste et medlem, fordi vedkommende for vild. Familieidræt Orienteringsklubben i Hjørring har rundet de 30 år, og selv om klubben har leveret både jyske og danske mestre, så er det ikke eliten, som er i fokus. - Det er en breddesport. Mange tror, at det er en ekstremsport, men det er slet ikke, siger Peter Arildsen, som mener, at familierne kan få udbytte af sporten, for man kan sagtens lunte eller bare gå, hvis ikke alle kan følge med. Og netop de yngre er meget velkomne i rækkerne, for klubbens aldersgennemsnit ligger lidt i den tunge ende. Fra asfalt til skov Orienteringssporten er mest af alt en individuel sport, og her ser Peter Arildsen potentielle nye medlemmer. - Vi vil så gerne have alle dem, der løber alene og monotont på fortovene i byen, ind i klubben, siger han. Hvis man skifter asfalten ud med skoven, så lover han, at man brugt mange flere muskler i det varierende underlag, men mp3-spilleren må de nok undvære, for den duer ikke, når kursen skal holdes, og man egentlig ikke ved, hvor man er på vej hen. Orienteringssporten er relativt ny. I Danmark har den været dyrket som organiseret idrætsgren siden 1950. Oprindelsen til sporten er norsk og svensk, men siden er andre lande kommet med, og Danmark har leveret mange gode løbere.