Mariagerfjord

Ho­bro-ryt­te­re fik god start i Tysk­land

Hobro-teamet havde to ryttere med helt fremme under løbet i Tyskland. privatfoto

Hobro-teamet havde to ryttere med helt fremme under løbet i Tyskland. privatfoto

{ HO­BRO: Ho­bro Cyk­le­klubs nye ungdomsteam fik en rig­tig god start på sæ­so­nen ved del­ta­gel­sen i det tys­ke løb Rund um Na­tur­park Hüttenberge i Rends­borg. Lø­bet fo­re­gik på en let ku­pe­ret og snørk­let ru­te på 16 km og var præ­get af sto­re mæng­der ned­bør, men det for­hind­re­de ik­ke ungdomsteamet i at føl­ge tak­tik­ken og an­gri­be. Der blev etab­le­ret en grup­pe på fi­re mand, hvor Ho­bros Ma­thias Gade Ja­kob­sen var blandt. De blev sup­ple­ret af yder­li­ge­re seks mand in­klu­siv Ras­mus Malmkjær. Fø­rer­grup­pen holdt til mål, hvor Ho­bro-ryt­ter­ne be­sat­te fem­te- og sy­ven­de­plad­sen.