Hobby må godt koste lidt for deltidslandmændene

Virksomhedsøkonomi 17. januar 2007 05:00

Hobbylandmændi Thy tabte penge på den rene landbrugsdrift sidste år THISTED: Hobby må godt koste lidt. Det er tit svaret på mit spørgsmål til deltidslandmanden om, hvorfor han vil arbejde til en negativ løn. Det sagde økonomikonsulent Flemming Pedersen, Sjørring, da han på Landbo Limfjords økonomimøde på Hotel Limfjorden berettede om de driftsøkonomiske forhold for deltidslandbrug. Han gennemgik og kommenterede en række data for planteproduktionslandbrug i størrelsen 26-28 ha med 2005-tal trukket fra regnskabsdatabase fra hele landet som udgangspunkt. Det landbrugsmæssige resultat var i 2005 efter EU-tilskud og renter negativt med 36.000 kr. i 2005, forventet minus 43.000 kr. i 2006 og minus 57.000 kr. iflg. prognosen for 2007. God indtjening Men indtjeningen uden for landbruget er god: 443.000 kr. i 2005, 451.000 kr. forventeligt i 2006 og 460.000 kr. iflg. prognosen for 2007, så efter privatforbrug og skat bliver der alligevel til konsolidering 41.000 kr. i 2005, 34.000 kr. i 2006 og 20.000 kr. i 2007. Altså jævnt nedad, så det er tilrådeligt at drøfte nogle alternativer som husdyrhold med slagtesvin, slagtekalve eller ammekøer. Men stigningen i dækningsbidraget opvejes af kapacitetsomkostninger og renteudgifter, så resultatet forbedres ikke trods merarbejde. Heller ikke nicheproduktion som f. eks. grøntsagsafgrøder er vejen frem, da en meget lav indtjening kræver stor arbejdsindsats, som vil medføre lavere lønindkomst udefra. Bedste resultat Bedre er samarbejdsaftaler om maskinfællesskab, afsætning af afgrøder til naboer og grovfoderdyrkning for kvægbruger. Bedste resultat opnås ved bortforpagtning, som er forbundet med minimal risiko for indtjeningen og meget lidt arbejde. Men alligevel er der mange, som gerne vil drive deltidslandbrug, selv om det koster penge! Men dårlig indtjening er bestemt ikke lig med dårlig investering, understregede Flemming Pedersen, for ejendommene er efterspurgte af naboer til sammenlægning. Sidste indlæg på mødet havde økonomikonsulent Kaj Kristensen om gode råd ved rentestigninger med påvisning af en række risikohåndteringer og den rette finansstrategi. Han konkluderede, at et godt 2006-regnskab er et godt grundlag for en forhandling med banken om favorable løsninger. @Byli.9.special.bund:Af Anders Skjødt thisted@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...