Hobolth fyres på grund af alder

Bestyrelsesformand Fyrer også sig selv som led i generationsskiftet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lars Bang Jensen - fyrer også sig selv som formand for kunstmuseets bestyrelse som led i generationsskiftet. Arkivfoto

Direktøren for Nordjyllands Kunstmuseum, Kunsten, siden 1989, Nina Hobolth, blev mandag fyret af sin og museets bestyrelsesformand gennem 12 år, Lars Bang Jensen. "Efter gensidig aftale" hedder det i pressemeddelelsen, men realiteten er, at bestyrelsesformanden vil have en yngre direktør til at føre museet ind i "realiseringen af museets vision". Nina Hobolth fyldte 60 i 2008. - Der er ingen røde tal, museet står godt rustet og bemandet og har været gennem en massiv udvikling, og denne lange proces har mundet ud i en ny vision og mission for museet. Den nye direktør skal tilføre museet et nyt frisk pust og et nyt lederskab, siger museumsformanden. - Vil det sige, at Nina Hobolth bliver fyret på grund af sin alder? - Ja, det er en fratrædelse, der skal være, fordi damen har nået den alder, hun har. Det, i forbindelse med at museet har fået nyt navn. Det er vigtigt, at der skal ske en forandring. Jeg har for længe siden varslet, at der ville komme et generationsskifte. Det er udelukkende min beslutning. Og det er jo ikke en fyring, der er tale om en aftalt fratrædelse. - Det lyder som aldersdiskrimination? - Det kan man godt kalde det. Vi kunne sikkert alle godt tænke os at fortsætte med vores spændende arbejde, men det er altså min opgave at gennemføre et generationsskifte til fordel for institutionen, siger Lars Bang Jensen. For at sætte en ekstra streg under, at direktørens fratrædelse udelukkende handler om et generationsskifte på kunstmuseet, slår bestyrelsesformanden fast, at han også fyrer sig selv - og af samme grund. - I løbet af dette år vil vi ikke blot finde en ny direktør for museet, bestyrelsen vil også finde en ny formand i stedet for mig. Det er ikke endeligt bestemt, men det er bestyrelsens opgave at finde den ny formand, siger Lars Bang Jensen. - Er det også et spørgsmål om alder, når du selv vil træde tilbage? - Ja, det er det samme. Jeg er ikke så langt fra Nina Hobolth i alder, og det er min faste overbevisning, at museet har brug for yngre kræfter og friske øjne, siger han. Han henviser til et studiebesøg i Odense sidste år. - Det var faktisk en forfærdelig oplevelse at se, hvordan Fyns Kunstmuseum nærmest er endt som et appendix, en slags tidslomme, til Brandts Klædefabrik. De bruger dobbelt så mange penge på Brandt som på museet. Det vil vi ikke opleve her, hvor vi også er på vej ind i en tid med store forandringer - med udstillingsaktiviteter på Utzoncentret og i Kunsthal Nord på Nordkraft, ja, med hele havnefronten. Det er strategisk vigtigt, at vi signalerer forandringsparathed i dette nye landskab, vi skal navigere i. Vi skal sikre, at museet er rustet til de krav og forventninger, som publikum og museets øvrige omgivelser stiller. Museets leder skal kunne dyrke nye samarbejdsrelationer med erhvervslivet og ikke mindst skal den nye museumsdirektør være en professionel leder med gode kommunikative evner, siger Lars Bang Jensen. - Bestyrelsen valgte jo netop også, at museet skulle skifte navn til "Kunsten" for at markere den nye æra, som museet nu er gået ind i, siger bestyrelsesformanden. Han er glad for at det kan lade sig gøre at beholde Nina Hobolth i en stilling på museet, der kan styrke forskningsprofilen. - Vi vil også fortsat gerne kunne trække på hendes store netværk og viden, siger Lars Bang Jensen, der understreger, at museet har meget at takke Nina Hobolth for. - Hun er kendt som en vedholdende og ivrig beskytter af kulturarven. Det er hende, vi kan takke for, at museets bygning i dag er fredet og den faste samling styrket. Hun har altid værnet om museets integritet og mål, og hun har altid haft fokus på at vi skal være et kunstmuseum for den bedste kunst og for hele befolkningen. - Når fratrædelsen sker nu, er det netop, fordi museet i dag står stærkt. Nina Hobolth har opbygget en organisation med en yderst kompetent bemanding, som virkelig lægger sig i selen for at give nordjyderne og vores turister en god oplevelse på et godt kunstmuseum, hedder det med Lars Bang Jensens ord i pressemeddelelsen fra museet. Det er anden gang i januar, politikeren Lars Bang Jensen skaber overskrifter. I begyndelsen af måneden handlede det om hans håndtering af tvangsfjernelsessagen i Mou, hvor han blev beskyldt for at have været alt for længe om at godkende en tvangsfjernelse. Nu handler det så om fjernelsen af hans mangeårige samarbejdspartner på kunstmuseet.