Lokalpolitik

Hobro centrum for bøgerne

Kultur- og fritidsudvalg peger på hovedbibliotek

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kultur- og fritidsudvalget har endnu ikke taget stilling til biblioteksfilialernes skæbne. En arbejdsgruppe foreslår dem nedlagt. Her et billede fra Astrup Bibliotek. Arkivfoto: michael koch

HOBRO:Det er næste lige efter bogen, for det stod skrevet mellem linjerne. Kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune peger på Hobro som det nye hovedbibliotek. Politikerne følger indstillingen fra den arbejdsgruppe, som biblioterne har hat endsat til at kigge på biblioteksstrukturen i den nye kommune. Politisk var der ingen konflikt at spore. - vi var alle enige om, at Hobro Bibliotek bør være det nye hovedbibliotek. Hobro er det største bibliotek med det største udlån, siger Erik Kirkegaard Mikkelsen (K), Mariager, der er formand for kultur- og fritidsudvalget. I sine anbefalinger anfører arbejdsgruppen i øvrigt, at Hobro bibliotek ligger i kommunens søtrste by, har flest uddannelsinstitutioner og at udlånet i Hobor udgør mere end halvdelen af det samlede udlån i Mariagerfjord Kommune. Beslutningen om hovedbibliotek træffes nu, fordi den skal nå med på sammenlægningsudvalgets møde i august, eftersom loven kræver, at biblioteksstruktur med hovedbibliotek er på plads senest 1. september. Derimod kan politikerne fint vente med langt mere sprængfyldte afgørelser. F.eks. om der skal lukkes biblioteksfilialer. Førnævnte arbejdsgruppe anbefaler, at man kun bevare de store biblioteker i Hobro, Hadsund, Ardne og Mariager og lukker 10 mindre filialer i primært Hadsund og Arden Kommuner. Udlånet i de små afdelinger er lille og faldende. I stedet skal kræfterne samles om at give bedre service og længere åbningstid på de store biblioteker i Arden, Hadsund og Mariager. Arbejdsgruppen opererer med alternative, og mindre drastiske forslag. Blandt andet, at man bevare Assens Bibliotek og en filial i enten Øster Hurup eller Als. - Problematikken omkring filialerne har vi ikke drøftet endnu, siger Erik Kirkegaard Mikkelsen. Mariagerfjord Kommune skal udpege en ny bibliotekschef for hele kommunens biblioteksvæsen. Desuden udpeges en souschef og to afdelingsledere. Chefen skal sidde på hovedbiblioteket i Hobro, mens souschefen og de to afdelingsledere får fast arbejsplads på de tre andre afdelinger i Arden, Hadsund og Mariager.