København

Hobro-elever vandt i spil om U-lande

Fik i København overrakt diplom af udviklingsminister Bertel Haarder

HOBRO:Fire elever fra 2. z på Hobro Gymnasium og HF-kursus har sammen med ni andre danske gymnasieelever vundet kappestriden om de mest kreative løsninger på en række u-lands-problemer. I den anledning har eleverne som optakt til julen været i København for at blive hyldet af FN's Udviklings-program (UNDP). Eleverne i 2. z har i geografi med Kaj Nissen og i dansk med Susanne Stubberup deltaget i et internordisk, virtuelt spil, Global Island, og de fire Hobro-vindere triumferede i spillet om intelligente problemløsninger. De fire er Jens Jessen-Hansen, Rune Frederiksen, Theis Pedersen og Moses Knudsen. På Global Island skulle spillerne tackle fattigdomsproblemer i u-landene. Global Island er en slags virtuelt parlament, hvor man over Internettet stilles over for dilemmaer. Bl.a. blev eleverne spurgt, om et afrikansk land skal investere i aids-bekæmpelse eller vandkraft?. Et andet spørgsmål lød, om frihandel er en fordel for de fattige lande. - I geografi arbejdede vi med UNDP-materiale om FN's 2015 Mål, der stiler mod at halvere verdens fattigdom inden 2015. Ellers hentede vi en del oplysninger fra nettet, men ofte måtte vi også trække på den sunde fornuft, når vi stod over for problemerne, fortæller Rune Frederiksen. I hele Norden deltog 2000 gymnasieelever i spillet, og de 13 bedste danskere blev hædret med et diplom personligt overrakt af udviklingsminister Bertel Haarder. Det foregik i Udenrigsministeriet, hvor Bertel Haarder i øvrigt også interesseret lyttede til Hobro-elevernes forklaringer. Inden da havde eleverne været en tur i FN huset, hvor der var foredrag af en svensk UNDP-repræsentant og en workshop. Her blev problemløsningerne evalueret. Efter diplomoverækkelsen var vinderholdene på restaurant for at spise middag sammen.